Simple pedigree chart for Aldo Hirson (44157)

Pedigree Database

 

Simple pedigree chart for SG Aldo Hirson SVV1,SCHH3,IPO3,WUSV

SG Aldo Hirson SVV1,SCHH3,IPO3,WUSV
(HPK24595/93 (LOI 99/132834 ))
  
   
   
  
SG Heky od Tepleho pramena IPO3,SCHH3,WUSV
(SHPK01035/90/93)
  
   
   
  
SG Arko Honest CS SCHH3,IPO3, MS WUSW 1991
(SHPK70844/87/90)
  
   
   
  
V Astor vom Waldidyll SVV2,IPO3, ZM
(DDR131430)
  
   
   
  
V Xanto von der Gundorfer Höhe SCHH3 FH3 PSH3 KOR.6546/44
(DDR101780)
  
   
   
  
V Fee von der Gundorfer Höhe PSH1 ZTP 5547/23, SCHH1
(DDR79321)
SG Kitti vom Colbitzer Bahnhof SCHH1/FH/FH2
(DDR117133)
  
   
   
  
Assja von der Rehbrücke SCHH2
(DDR94003)
V Dita od Dvoch bratov ZVV1
(CKSP50116/85/87)
  
   
   
  
V Largo Orthys SVV3,SPO,IPO1
(CKSP00984/80/83)
  
   
   
  
V Gert vom Löwenhain ZVV2
(SZ1367325 (CKSP 630-77/75/77))
V Dina Orthys ZVV1, ZM
(CKSP60345/76/79)
Gala z Chirany SVV2
(SKSP6730)
  
   
   
  
V Agbar Oranto CS PO, ZVV2
(CSHPK400656/74/76)
V Chyrma z Homoliciek CS SVV2
(CSHPK2814/74/76)
V Saba z Klemova dvora SVVI,IPO2
(CKSP80088/88/91)
  
   
   
  
CACIB Vilo von Arminius SVV2
(SZ1646669)
  
   
   
  
2X VA1 Uran vom Wildsteiger Land SCHH3, FH
(SZ1526684)
  
   
   
  
V Palme vom Wildsteiger Land SCHH2
(SZ1478659)
VA9 Yane von Arminius SCHH2
(SZ1496547)
  
   
   
  
V Mira vom Birkenhof SchH1
(SZ1436811)
V Vega z Breziny SVV2
(CKSP51396)
  
   
   
  
Juno z Breziny ZM, ZVV2
(CKSP92238/79/82)
  
   
   
  
KRAJ. VIT Wilma vom Haus Goldschmied ZM ZVV1
(SZ1409542)
Jutta vom Haus Goldschmied SVV1
(SZ1474780)
  
   
   
  
Forma vom Haus Goldschmied SCHH1
(SZ1272059)
VYBORNY Aisa Honestus IPO 1
(SHPK01026/90/93)
  
   
   
  
VYBORNY 5JX6/44 Bill Elmona IPO3, ZVV2
(SKSP4932/91)
  
   
   
  
V Garry z Jitcina udoli SVV2
(CKSP90036/79/82)
  
   
   
  
V,OV Athos z Jitcina udoli CS ZVV2
(CSHPK21068/71/74)
  
   
   
  
V Kredo Astoria ZVV2
(CSHPK11259/68/70)
Mela SNB CS IP1, ZVV2
(CKSP18127/68/71)
Deny Astonaut CS
(CSHPK52131)
  
   
   
  
V Sony z Rovenalu ZVV3
(CSHPK20236/71/73)
V Ursel vom Woogweg ZVV 1
(SZ1295201)
V Fera Faschung
(SKSP6720)
  
   
   
  
V Marko Cardinal SVV2,ZM
(SKSP4512)
  
   
   
  
V Bihari's Ulk
(MET17641)
Dorle Taunuszhegyi
(MET14521)
Dolly Faschung CS ZM
(SKSP4975)
  
   
   
  
SG Caro vom Rheindorf SCHH3, SVV3
(SZ1357861 (SKSP 7499/72/))
Fela z Cerneho vily CS ZVV1
(CSHPK17695/70/74)
V Elza od Tepleho pramena SVV2, IPO2
(SKSP60167/91)
  
   
   
  
Pacco Clark SVV2
(CKSP23035/85)
  
   
   
  
V Treu vom Schäferstolz ZM, SP/PS, ZVV1
(DDR93872 (CsHPK 2490/81/77))
  
   
   
  
V Citta vom Schäferstolz HGH
(DDR57815)
Dixie von Clarksburg
()
  
   
   
  
Vella von der Maaraue SCHH1
(SZ2053214)
Frona Faschung SVV1
(SKSP6722/80/84)
  
   
   
  
V Marko Cardinal SVV2,ZM
(SKSP4512)
  
   
   
  
V Bihari's Ulk
(MET17641)
Dorle Taunuszhegyi
(MET14521)
Dolly Faschung CS ZM
(SKSP4975)
  
   
   
  
SG Caro vom Rheindorf SCHH3, SVV3
(SZ1357861 (SKSP 7499/72/))
Fela z Cerneho vily CS ZVV1
(CSHPK17695/70/74)


 


Contact information  Disclaimer  Privacy Statement  Copyright Information  Terms of Service  Cookie policy  ↑ Back to top