7 generation long pedigree for Maximus Vom Haus

Pedigree Database

Premium classified

This is a placeholder text
Group text

Premium classified

This is a placeholder text
Group text

Premium classified

This is a placeholder text
Group text

Premium classified

This is a placeholder text
Group text

Pedigree for

Maximus Vom Haus

AKC DN30500605

Arebel von Barkhof
AKC/DN25030802

FEMA 1 US&R K9, BH
Car Top-Pas FEMA 1 US&R K9, BH
AKC/DN14332701

IPO3, SCHH3, SVV1
V Pascha Ga-Ta IPO3, SCHH3, SVV1
SUCHNO/35720/99/00 (AKC DN08306001)
SVV1, IPO3, SCHH3
Coky Venusina sopka SVV1, IPO3, SCHH3
CKSP/04165/93
SVV2,IPO3, ZM
V Astor vom Waldidyll SVV2,IPO3, ZM
DDR/131430
SCHH3 FH3 PSH3 KOR.6546/44
V Xanto von der Gundorfer Höhe SCHH3 FH3 PSH3 KOR.6546/44
DDR/101780
SCHH3
V Ingo von Rudingen SCHH3
DDR/73841
PSH1 ZTP 5547/23, SCHH1
V Fee von der Gundorfer Höhe PSH1 ZTP 5547/23, SCHH1
DDR/79321
SCHH1/FH/FH2
SG Kitti vom Colbitzer Bahnhof SCHH1/FH/FH2
DDR/117133
SCHH1
Dicky vom Haus Sanro SCHH1
DDR/96372
SCHH2
Assja von der Rehbrücke SCHH2
DDR/94003
ZM ZVV1
SG Axa z Hückelovy vily ZM ZVV1
CKSP/52312/90
UM CR, ZM, ZVV3, ZPO, IPO3
SG Cir z Vrtovske doliny UM CR, ZM, ZVV3, ZPO, IPO3
CsHPK/91379/79/81
IP3, IPO3, ZPO, ZPS, ZVV3
SG Drago z Humnan CS IP3, IPO3, ZPO, ZPS, ZVV3
CSHPK/21713/71/78
SVV3
SG Agina Vefra SVV3
CSHPK/1909/73/77
SVV1
SG Cita z Jaromirovy chalupy SVV1
CKSP/91111/79/84
ZVV3
Orest Ha-Hro ZVV3
CS/5064975/78
Hela Majestat
CSHPK/400224/74
SVV1
SG Ida Lubinov SVV1
SUCHNO/25031/94
IPO3,SCHH3,WUSV
SG Heky od Tepleho pramena IPO3,SCHH3,WUSV
SHPK/01035/90/93
SCHH3,IPO3, MS WUSW 1991
SG Arko Honest CS SCHH3,IPO3, MS WUSW 1991
SHPK/70844/87/90
SVV2,IPO3, ZM
V Astor vom Waldidyll SVV2,IPO3, ZM
DDR/131430
ZVV1
V Dita od Dvoch bratov ZVV1
CKSP/50116/85/87
SVVI,IPO2
V Saba z Klemova dvora SVVI,IPO2
CKSP/80088/88/91
SVV2
CACIB Vilo von Arminius SVV2
SZ/1646669
SVV2
V Vega z Breziny SVV2
CKSP/51396
ZM, IPO2
Alina zo Zamciska ZM, IPO2
SHPK/70244/87/88
SVV2, IPO3
V Cay Ambie SVV2, IPO3
CKSP/20128/82/85
PO, ZVV2
V Agbar Oranto CS PO, ZVV2
CSHPK/400656/74/76
ZM,SVV1
R.CACIB,CAC Babsy vom Haus Schmittmann ZM,SVV1
SZ/1480420
Anisa Strben
SHPK/9397/83/87
ZM,ZVV2
V Zaro Onyx-Bohemia ZM,ZVV2
CKSP/72329/77/79
SVV1
Mora Rhodoby SVV1
CKSP/92427/79/83/
SVV2
SG Derka zo Sekiera SVV2
IPO1
G Ben z Esagilu IPO1
ZVV3, IPO3, SCHH3, ZPS1, ZM, FH1, (V7 WUSV 1997), (UM CR 1996 & 1997), (UMS 1997)
SG Grim z Pohranicni straze ZVV3, IPO3, SCHH3, ZPS1, ZM, FH1, (V7 WUSV 1997), (UM CR 1996 & 1997), (UMS 1997)
CKS/12282/92/95
ZM, IPO3, ZVV2, 2XUM CR
SG Ben z Bolfu ZM, IPO3, ZVV2, 2XUM CR
CKSP/73359/87/91
IPO1;SPO;SVV2
SG Argo Agar CS IPO1;SPO;SVV2
CKSP/7305/81/85
SVV2
SG 5CI5 Carina Vltavanka SVV2
CKSP/20480/86
ZVV1, SP-PS
SG Tina z Pohranicni straze ZVV1, SP-PS
CKSP/10834/92
ZVV1, SP-PS, CZECH POLICE DOG
SG Kaso z Pohranicni straze (1988) ZVV1, SP-PS, CZECH POLICE DOG
CKSP/0565-90/80/90
PSH2;PS/SP
SG Marga C-Dama PSH2;PS/SP
CKSP/80601/91
SVV2, IPO3
G Figa Cega SVV2, IPO3
CKS/16799/93/95
3X UM CR SCHH2 IPO3 ZVV2 OP2 ZV-3
V Lido Jamirex 3X UM CR SCHH2 IPO3 ZVV2 OP2 ZV-3
CKSP/02945/93
SCHH3
V Bero von der Friedersdorfer Flur SCHH3
DDR/141871 (CKSP 4-87/84/87))
ZM ZVV1
V Cherry Jamirex ZM ZVV1
CKSP/41571/87
FH, IPO3, SchH3
SG Barinja Cega FH, IPO3, SchH3
CKSP/80320 ( SZ 1744250)
SCHH3 ( SG-BSP ) FH
SG Grischa vom Schwarzen Milan SCHH3 ( SG-BSP ) FH
SZ/1595541
ZVV3, IP3, ZM, ZPO
SG Gita Salrak CS ZVV3, IP3, ZM, ZPO
CKSP/23082/86
IPO3, SVV2, SchH3
B Tanja La Grua IPO3, SVV2, SchH3
Slovakian Working Champion, SVV3, IPO3, SLP1, PZ2, SZP1, CACIT
G Car z Kostolianskej cesty CS Slovakian Working Champion, SVV3, IPO3, SLP1, PZ2, SZP1, CACIT
SHPK/20322/90/93
IPO3, SVV3, SPO
SG Dux Agar IPO3, SVV3, SPO
SKSP/4750/84/90
ZVV2,IPO3
SG Cezar z Janosikovej ulice ZVV2,IPO3
SKSP/6131/79/84
ZVV2, ZM
V Gabi z Pohranicni straze CS ZVV2, ZM
SKSP/1762
SVV1
SG Ceri Nemo SVV1
SKSP/8732/82/86
SCHH3, IPO3
Athos Oranto SCHH3, IPO3
CKSP/400660/74/78
ZVV3, IPO3, ZPS1, ZZP1
Bleckie Kostar CS ZVV3, IPO3, ZPS1, ZZP1
CKSP/60566
SVV1
SG Nathali La Grua SVV1
Suchno/25050/93/96
IPO2, SVV1
Jenn La Grua IPO2, SVV1
SKSP/27064
Doc z Hornich plesu CS
SKSP/81783/88/91
ZM
SG Hannie Cierny les ZM
SKSP/4971/84/88
SVV1, IPO1
SG Jeny Akrus SVV1, IPO1
CKSP/05233/91/93
ZVV2, IPO2
Corby z Hornich plesu CS ZVV2, IPO2
CKSP/71165/90
ZVV1
Hela Akrus CS ZVV1
CKSP/52262/89
A Retta Von Deshof
DL/03371008

Falko Von Alconhof
DL/70933301
SchH3 IPO3
V Nax v Bullinger SchH3 IPO3
CKC/XW957572 (AKC DL49500601)
SchH3
VA7 Fedor von Arminius SchH3
SZ/1592045
SchH3
V Lasso vom Wiedenbrücker Land SchH3
SZ/1491440
SchH3
VA16 Zorro vom Haus Beck SchH3
SZ/1399234
SchH2
V Ora vom Wiedenbrücker Land SchH2
SZ/1331909
SchH1
V Fee vom Weihertürchen SchH1
SZ/1478776
SCHH3
V Xando von Arminius SCHH3
SZ/1417643
SchH3/FH
V22 Anja vom Reststrauch SchH3/FH
SZ/1376176
SCHH2 TD
V Xanthie von der hohen Erle SCHH2 TD
SZ/1605818
SchH3
V Falk von der Silberklemme SchH3
SZ/1441798
SchH3/ZVV2
VA7 Harko von der Bayernwaldperle SchH3/ZVV2
SZ/1359288
SchH2/FH
Anja vom Germanenstolz SchH2/FH
SZ/1326547
SchH3
V Birka von der hohen Erle SchH3
SZ/1507357
SchH3
V Edo von Bad-Boll SchH3
SZ/1377629
SchH1
SG Bonnie vom Göpfelstein SchH1
SZ/1414500
SchH2
V Etta vom Fiemereck SchH2
SZ/1788674
SchH3
VA1 Zamb von der Wienerau SchH3
SZ/1696277
SCHH3, FH
VA6 Odin von Tannenmeise SCHH3, FH
NHSB/1374024 (SZ 1655056)
SCHH3, IPO3, FH, BHP2
2X VA1 Quando von Arminius SCHH3, IPO3, FH, BHP2
SZ/1547134
SCHH1, VH2
V Häsel von Tannenmeise SCHH1, VH2
NHSB/1177079
SCHH3
VA10 Ica von der Wienerau SCHH3
SZ/1518782
SCHH3
VA1 Axel von der Hainsterbach SCHH3
SZ/1398353
SchH1
V Lissi vom Hermannsgrund SchH1
SZ/1444921
SCHH3
VA1(USA) V16 Dasta vom Fiemereck SCHH3
SZ/1722819
SCHH3, FH
2X VA1 Uran vom Wildsteiger Land SCHH3, FH
SZ/1526684
SCHH3, IPO3, FH
V12 Irk von Arminius (1978) SCHH3, IPO3, FH
SZ/1437161
SCHH2
V Palme vom Wildsteiger Land SCHH2
SZ/1478659
SCHH3, IPO3, FH
VA7 Xenta vom Fiemereck SCHH3, IPO3, FH
SZ/1588216
SchH3
V Nick von der Wienerau SchH3
SZ/1386415
SchH3
V Jona vom Fiemereck SchH3
SZ/1519358
Anakin Skywalker V. Dominion
DL/78572104
SCHH3
SG Esko vom Black Star SCHH3
SZ/1902449
SCHH3, IP3, FH2
V Dasty vom Gries SCHH3, IP3, FH2
SZ/1760003
SCHH3 (LGA)
V Eiko von der Zitadellenburg SCHH3 (LGA)
SZ/1644457
SchH3
SG Arthus vom Lünsholz SchH3
SZ/1406781
SchH2
SG Haifa vom Schotterhof SchH2
DDR/100292 (SZ1549374)
SCHH3 (LGA)
SG Cora vom Gries SCHH3 (LGA)
SZ/1684341
SchH3
SG Dago von Buschletten SchH3
SZ/1559701
SchH3
SG Gora von der Döllenwiese SchH3
SZ/1605122
SCHH2
G Quenti vom Busecker Schloß SCHH2
SZ/1747035
SCHH3 (SG-LGA*2), FH
V Greif vom Herkulesblick SCHH3 (SG-LGA*2), FH
SZ/1612707
SCHH3 (BSP) FH IP3
V Urs aus der Hopfenstraße SCHH3 (BSP) FH IP3
SZ/1508875
SchH3/FH/IP3
SG Elfi vom Herkulesblick SchH3/FH/IP3
SZ/1512915
SCHH3
V Ella vom Busecker Schloß SCHH3
SZ/1571443
SCH3 (SG-BSP)
V Sagus vom Busecker Schloß SCH3 (SG-BSP)
SZ/1410929
SchH2
V Pleuni vom Busecker Schloß SchH2
SZ/1401983
Arrow vom Leitstern
DL/470044/07
Cliff vom Geiersnest
SZ/1683445
SchH3/IP1
Joker vom Körbelbach SchH3/IP1
SZ/1543552
SchH3/FH
SG Acco vom Bungalow SchH3/FH
SZ/1345890
SCHH3 ( V-BSP ) FH, 294 SCORE IN BSP
V Umsa vom Bungalow SCHH3 ( V-BSP ) FH, 294 SCORE IN BSP
SZ/1412391
SchH1
Peggy vom Körbelbach SchH1
SZ/1588395
SCHH3 (BSP) FH IP3
V Urs aus der Hopfenstraße SCHH3 (BSP) FH IP3
SZ/1508875
SCHH3 ( SG-BSP )
Hexe vom Körbelbach SCHH3 ( SG-BSP )
SZ/1500495
Grendel vom Korbeltal
D/508005
SchH3
V Norbo vom Haus Marterstock SchH3
SZ/1407324
SCHH3, FH
VA4 Anderl vom Kleinen Pfahl SCHH3, FH
SZ/1243707
SchH3/FH
V Halla vom Haus Marterstock SchH3/FH
SZ/1347510
SchH3
G Blanka vom Körbelbach SchH3
SZ/1403315
SCHH3 ( V-BSP ) FH IPO3
G Caro vom Allerswald SCHH3 ( V-BSP ) FH IPO3
SZ/1268996
SCHH3,( V-BSP )
G Friga vom Allerswald SCHH3,( V-BSP )
SZ/1343174
Isaac's Heidi Vom Doppel-Dehaus
AKC/DN24607604

Maximus vom Brashears
AKC/DN01537606

SCHH2
V Lasso vom Aspenhaus SCHH2
SZ/2023607
SchH3
V Jaguar vom Mönchberg SchH3
SZ/1868241
SCHH3
V8 VA5(A) Dax vom Haus Lach SCHH3
SZ/1788395
SchH3
VA1 Zamb von der Wienerau SchH3
SZ/1696277
SCHH3, FH
VA6 Odin von Tannenmeise SCHH3, FH
NHSB/1374024 (SZ 1655056)
SCHH3
VA10 Ica von der Wienerau SCHH3
SZ/1518782
SchH3
V Melange von San Marco SchH3
SZ/1682126 (DS 32192 )
SCHH3, FH
VA1 Eiko vom Kirschental SCHH3, FH
SZ/1607402
SCHH2
V Fante von Arminius SCHH2
SZ/1592048
SchH1
V Nodessa vom Mönchberg SchH1
SZ/1764056
SCHH3
VA4 Mark vom Haus Beck SCHH3
SZ/1669141
SchH3
VA7 Fedor von Arminius SchH3
SZ/1592045
SchH2
V Quina von Arminius SchH2
SZ/1547140
SchH2
V Goldi vom Trollbachtal SchH2
SZ/1676567
SCHH3
V Urk vom Mönchberg SCHH3
SZ/1596424 (NKK 545590)
SchH1
V Margit Blue-Iris SchH1
SZ/1526010
KKL 1
V Hexe vom Aspenhaus KKL 1
SZ/1966771
SchH3
V Eros vom Zellwaldrand SchH3
SZ/1911710
SCHH3, IPO3, FH
VA3 Hoss vom Hasenborn SCHH3, IPO3, FH
SZ/1753395 (KCSB 1869CN)
SchH3, FH
V Cello von der Römerau SchH3, FH
SZ/1633408
SchH1
V Ola vom Hasenborn SchH1
SZ/1530305
SchH2
Lessy vom Zellwaldrand SchH2
SZ/1814518
SCHH3
V Roy van Noort SCHH3
SZ/1729939
SchH1
Zita von der Aulisburg SchH1
SZ/1739091
SchH1
V Ebba von der Wienerau SchH1
SZ/1894357
SCHH3
V Hayos von der Wienerau SCHH3
SZ/1794627
SchH3
VA1 Mexican Sieger 1994 (V4 BSZS 1992) Jello von der Wienerau SchH3
SZ/1738055
SCHH1
V Hexe von der Römerau SCHH1
SZ/1718370
SCHH2
V Xila von der Wienerau SCHH2
SZ/1696275
SchH3, FH
V Cello von der Römerau SchH3, FH
SZ/1633408
SCHH3, IPO3
V20 Ussi von der Wienerau SCHH3, IPO3
SZ/1619157
SCHH1
V Hanna von Honduras SCHH1
SZ/2004876
SchH3
Bodo von Honduras SchH3
SZ/1943230
SchH3
V Flick vom Finkenschlag SchH3
SZ/1866651
SchH3/FH/IP3
VA1 (I) Apoll vom Laacher-Haus SchH3/FH/IP3
SZ/1780076
SCHH3, FH
VA1 Jeck vom Noricum SCHH3, FH
SZ/1705812
SchH3
V Gitte vom Laacher-Haus SchH3
SZ/1678606
SCHH2
V Ledi von der Luisenstraße SCHH2
SZ/1715007
SchH3, FH
V Cello von der Römerau SchH3, FH
SZ/1633408
SchH2
V Kissi vom Farbenspiel SchH2
SZ/1637829
SchH3
Mira von Honduras SchH3
SZ/1801331
SchH3
V23 Onix vom Grenzland SchH3
SZ/1711894
SCHH3, FH
2X VA1 Uran vom Wildsteiger Land SCHH3, FH
SZ/1526684
SchH3/IP2
Heike von der Burg Hausbrünn SchH3/IP2
SZ/1528224
Yanke von Lentulo
SZ/1808870
Dan von Adeloga
SZ/1625533
SCHH1
V Enke von Lentulo SCHH1
DDR/130949
Toska von Honduras
SZ/1859476
SchH3
V Volker vom Fourniermühlenbach SchH3
SZ/1753427
SCHH3
VA4 Mark vom Haus Beck SCHH3
SZ/1669141
SchH3
VA7 Fedor von Arminius SchH3
SZ/1592045
SchH2
V Quina von Arminius SchH2
SZ/1547140
SCHH3/FH/IP3
SG15 Orla vom Fourniermühlenbach SCHH3/FH/IP3
SZ/1677278
SCHH3
VA9(I) Narro von der Kahler Heide SCHH3
SZ/1485379
SchH3/FH
V6 Grübchen vom Fourniermühlenbach SchH3/FH
SZ/1561155
SchH3/IP3
Halka von Honduras SchH3/IP3
SZ/1819865
Dajak vom Wolkenstein
SZ/9004856
Ury von der Bahrener Höhe
SZ/9001368
SCHH3, FH
DDR SIEGERIN 1985 Pitty vom Wolkenstein SCHH3, FH
DDR/129497
Quina von Honduras
SZ/9004148
SCHH1
V Eros vom Hünenkessel SCHH1
DDR/96995
SCHH1 FH
V Tendy von Trafalga SCHH1 FH
DDR/122377
Quen Vom Doppel-Dehaus

SCHH3
Xuck Von Der Friesenklippe SCHH3
AKC/DL86636601
SCHH3
Sam vom Haus Bensch SCHH3
SZ/1850715
SCHH 2, PSH 1
SG Arras vom Theiles-Hof SCHH 2, PSH 1
DDR/142662 (SZ 1850714)
SCHH3,PSH2, FH
V Nathan vom blauen Engel SCHH3,PSH2, FH
DDR/118159 (SZ 1691328)
SchH3
V Held vom Ritterberg SchH3
DDR/103314
SCHH1
V Motte von der Kühlung SCHH1
DDR/089438
SCHH 1, PSH 1
Xina aus der Schwedenstadt SCHH 1, PSH 1
DDR/120363
SCHH3
V Xandor vom Eichenplatz SCHH3
DDR/0103765
SCHH1,ZTP 5447/22
SG Merry aus der Schwedenstadt SCHH1,ZTP 5447/22
DDR/81981
SCHH2, FH1
Wespe vom blauen Engel SCHH2, FH1
DDR/144753
SchH2/FH
V Don vom Rolandsteich SchH2/FH
DDR/108760
SCHH2
V Erko vom Turmpark SCHH2
DDR/61067
SCHH2 PSH1
V Dixi vom Rhodeberg SCHH2 PSH1
DDR/74641
SCHH1, FH1
SG Katja vom blauen Engel SCHH1, FH1
DDR/106339
SCHH3
DDR Sieger 1979, V Bodo vom Gräfental SCHH3
DDR/76545
SCHH2
SG Arrit von der Kreuzhorst SCHH2
DDR/19345
SCHH 3
Cilly vom Steinsdorfer Gut SCHH 3
SZ/1803400
SCHH2 FH
Ufo vom Gräfental SCHH2 FH
DDR/154097
SchH2/FH
V Charly aus Joachims-Tal SchH2/FH
DDR/132163
SchH3
V Henk vom Ritterberg SchH3
DDR/103315
SchH1
SG Brenda von Lentulo SchH1
DDR/116116
SCHH1
Dana vom Karlsblick SCHH1
DDR/131711
SCHH3 FH
V Dux vom Gamsetal SCHH3 FH
DDR/110538
FH1
Loni vom Fuhnetal FH1
DDR/108720
Gunda vom Gräfental
SZ/9005373
SCHH2/FH/PSH1
V Berry von Christelas SCHH2/FH/PSH1
DDR/84291
SCHH3 FH3, PSH3
DDR SGR 77-78; V Cliff vom Bleichfleck SCHH3 FH3, PSH3
DDR/65465
SCHH3/FH
Gundel aus der Espenstätte SCHH3/FH
DDR/64027
SCHH 2, PSH 1
Petra vom Gräfental SCHH 2, PSH 1
DDR/103405
SCHH3
V Ingo von Rudingen SCHH3
DDR/73841
PSH1
SG Burga vom Gräfental (1974) PSH1
DDR/76547
Ella Vom Doppel-Dehaus
AKC/DL84026302
SCHH 3
V Cris vom Forsthaus Hattlich SCHH 3
SZ/1817060 (AKC DL65652601 05-97)
SCHH3
VA4 Mark vom Haus Beck SCHH3
SZ/1669141
SchH3
VA7 Fedor von Arminius SchH3
SZ/1592045
SchH3
V Lasso vom Wiedenbrücker Land SchH3
SZ/1491440
SchH1
V Fee vom Weihertürchen SchH1
SZ/1478776
SchH2
V Quina von Arminius SchH2
SZ/1547140
SCHH3
V Xaver von Arminius SCHH3
SZ/1417644
SCHH2
V Palme vom Wildsteiger Land SCHH2
SZ/1478659
SchH1
V Cosie vom Forsthaus Hattlich SchH1
SZ/1720917
SCHH3, IPO3(SG-BSPCH), FH
V2 Ulf von Basilisk SCHH3, IPO3(SG-BSPCH), FH
SHSB/379992 (SZ 1689213)
SCHH3, FH
2X VA1 Uran vom Wildsteiger Land SCHH3, FH
SZ/1526684
SchH3
VA3 Ola von Arminius SchH3
SZ/1458039
SchH1
V Gessi vom Forsthaus Hattlich SchH1
SZ/1457188
SchH3
VA3 Eros vom Hambachtal SchH3
SZ/1356030
SCHH2
Wicki vom Forsthaus Hattlich SCHH2
SZ/1301693
Double D Felice
AKC/DL626118/01
Chuck's Rowdy Wonder
AKC/DL48405501 DNA
SchH3
V Galax vom Arolser Schloß SchH3
SZ/1724702
SCHH3, FH
VA2(I) Vopo vom Kirschental SCHH3, FH
SZ/1647505 (AKC DL39118501)
SchH3
Gibsi vom Arolser Schloß SchH3
SZ/1571935
Saddie Susan Darnell
AKC/DL36542710
North Haynes Holmes
AKC/D677232
Krystal Denise Gabriel
AKC/D835714
Double D Janka
AKC/DL55634810
SCHH3 FH3
V, CH (US) Neumann's Jim SCHH3 FH3
DDR/144636 (SZ 1805827) (AKC DL40025301)
SchH2/FH
V Don vom Rolandsteich SchH2/FH
DDR/108760
SCHH3 FH2
V Neumann's Frenzi SCHH3 FH2
DDR/123771
SCHH1
Brunchilda Von Eichelberger SCHH1
AKC/DL38591205
SCHH1 VH3
Dexmond von der Lentfert Hoeve SCHH1 VH3
NBSB/1499007
SCHH3
Brischa V Talma Hoeve SCHH3
AKC/DL38169501

Printer friendly
Opens in a new window

 


Contact information  Disclaimer  Privacy Statement  Copyright Information  Terms of Service  Cookie policy  ↑ Back to top