Simple pedigree chart for Sundown over Shilo (557522)

Pedigree Database

Premium classified

This is a placeholder text
Group text

Premium classified

This is a placeholder text
Group text

Premium classified

This is a placeholder text
Group text

Premium classified

This is a placeholder text
Group text

Simple pedigree chart for Sundown over Shilo CD

Sundown over Shilo CD
(AKCWC720679)
  
   
   
  
Sundown's Favorite Son
(AKCWC387676 (9-73) (White))
  
   
   
  
Wagner's Macko
(AKCWA923724 (1-68) (White))
  
   
   
  
King Shiloan
()
  
   
   
  
Amara Satan
()
  
   
   
  
No information about the Sire
()
No information about the Dam
()
Queen Blazer
()
  
   
   
  
No information about the Sire
()
No information about the Dam
()
Strouch Angel
()
  
   
   
  
Amara Satan
()
  
   
   
  
No information about the Sire
()
No information about the Dam
()
Queen Blazer
()
  
   
   
  
No information about the Sire
()
No information about the Dam
()
Macko Mate Zsazsa
(AKCWB225783 5-70 White)
  
   
   
  
Sir Fredrick Flash
(AKCWA775267 11-67 white)
  
   
   
  
Caesar XII
(AKCWA564532 White)
  
   
   
  
Ki Comando von Drakenburg
(AKCW822011 Blk/Tan)
Storms of Manchester
(AKCWA474936)
Lady Astor Rossi
(AKCWA694647 White)
  
   
   
  
Dorn Merry Missy
(AKCW882826 White)
Snow White Of Twin Maple
(AKCWA903657 White)
  
   
   
  
Anton's White Amigo
(AKCWA491173 6-65 White)
  
   
   
  
White Shadow Crider
(AKCW644525 (White))
Kristal of Alert's Contessa
(AKCWA265859 8-64 White)
Mi-Care White Star
(AKCWA427285 (5-65) White)
  
   
   
  
Zeman Todd White Carnation
(AKCWA180879 11-61 (White))
Sundown's Silver Storm
(AKCWC563381)
  
   
   
  
No information about the Sire
()
  
   
   
  
No information about the Sire
()
  
   
   
  
No information about the Sire
()
  
   
   
  
No information about the Sire
()
No information about the Dam
()
No information about the Dam
()
  
   
   
  
No information about the Sire
()
No information about the Dam
()
No information about the Dam
()
  
   
   
  
No information about the Sire
()
  
   
   
  
No information about the Sire
()
No information about the Dam
()
No information about the Dam
()
  
   
   
  
No information about the Sire
()
No information about the Dam
()
No information about the Dam
()
  
   
   
  
No information about the Sire
()
  
   
   
  
No information about the Sire
()
  
   
   
  
No information about the Sire
()
No information about the Dam
()
No information about the Dam
()
  
   
   
  
No information about the Sire
()
No information about the Dam
()
No information about the Dam
()
  
   
   
  
No information about the Sire
()
  
   
   
  
No information about the Sire
()
No information about the Dam
()
No information about the Dam
()
  
   
   
  
No information about the Sire
()
No information about the Dam
()


 


Contact information  Disclaimer  Privacy Statement  Copyright Information  Terms of Service  Cookie policy  ↑ Back to top