Simple pedigree chart for Bya Dubacik (429687)

Pedigree Database

Premium classified

This is a placeholder text
Group text

Premium classified

This is a placeholder text
Group text

Premium classified

This is a placeholder text
Group text

Premium classified

This is a placeholder text
Group text

Simple pedigree chart for G Bya Dubacik SVV1, IPO1

G Bya Dubacik SVV1, IPO1
(SUCHNO34417/96/00)
  
   
   
  
G Argo Obadove ocko SVV2, IPO3
(CKSP29631/96/97)
  
   
   
  
SG Eron Mat-Roz ZVV3, IPO3, OP2, SCHH3
(CKSP05968/91/94)
  
   
   
  
Charon z Podskalky CS IPO3
(SKSP9620)
  
   
   
  
V Ajo Ja-Kra CS ZM, ZVV2
(SKSP3915)
  
   
   
  
V,OV,VT Bretka z Lubovej nadeje CS SVV2
(SKSP2425/73/75)
Dora z Podskalky ZM, ZVV2, ZZP2, IPO1
(SKSP7401)
  
   
   
  
V Agbar Oranto CS PO, ZVV2
(CSHPK400656/74/76)
Cyra z Egonova IP, IPO, SPO, SVV 2, SVV2
(CSHPK4103)
UP Ema Nemo ZM, ZVV3, ZPS, ZPO IPO3, ZZP
(SKSP4054/84/86)
  
   
   
  
SG Cir z Vrtovske doliny UM CR, ZM, ZVV3, ZPO, IPO3
(CsHPK91379/79/81)
  
   
   
  
SG Agina Vefra SVV3
(CSHPK1909/73/77)
Bleckie Kostar CS ZVV3, IPO3, ZPS1, ZZP1
(CKSP60566)
  
   
   
  
Tula z Marusky CS SVV1
(CKSP20606/71/74)
SG Loty ze Zlataku SVV2;IPO3;SPS
(CKSP07430/91/93)
  
   
   
  
SG Arys z Travnickova dvora ZM, ZPO, ZZP2, ZVV3, IPO3
(CKSP32079/83/87)
  
   
   
  
V Dargo z Kainarova dvora 5JV6 ZM, ZVV3, ZPO
(CKSP90276/79/82)
  
   
   
  
SG Hilda Majestat CS ZVV.1,SVV.1
(CSHPK400222/74/77)
SG Cita z Vrtovske doliny CS ZM, PO, ZVV3, ZPO, IPO3
(CKSP91380/79/83)
  
   
   
  
SG Agina Vefra SVV3
(CSHPK1909/73/77)
Yena z Zlataku SVV2
(CKSP70677/90)
  
   
   
  
SG 5CV5 Exi Ku-Jan ZM, ZVV3, IPO3
(CKSP21309)
  
   
   
  
V Cir z Myslovic ZVV2
(CKSP80832/78/81)
G Afra Ku-Jan ZVV1
(CSHPK50301/75/81)
V Greta z Zlataku SVV3
(CKSP10997/84)
  
   
   
  
V Dina ze Zlataku ZVV1, ZM
(CKSP81114/78/80)
G Dara zo Stiavnickych hor SVV1
(CKSP26767/94)
  
   
   
  
SG Endy vom Grenzrasen ZM, SVV1, IPO3
(DDR154664 (SKSP:90188/87/89))
  
   
   
  
SG Lord vom Gleisdreieck SCHH3, FH3 3x DDR SIEGER, EUROPAMEISTER
(DDR131345, SZ-1735999)
  
   
   
  
V Jeff vom Flämings-Sand SCHH2 FH
(DDR108072)
  
   
   
  
SG Urte aus der Quitzowstadt SchH2/FH/PSH1
(DDR88804)
SG Blacky vom Gleisdreieck DDR-MS X2 SCHH3 FH3
(DDR92260)
  
   
   
  
SG Conny vom Kemmlerblick SCHH1 ZTP 5436/34
(DDR71948)
Illa vom Ritterberg FH, SCHH3, PSH3
(DDR110238)
  
   
   
  
Henk vom Porphyrbruch SCHH2, FH
(DDR90967)
  
   
   
  
V Quanto vom Bierstadter Hof ZVV1
(SZ1321258 (CKSP1409-76/74/76)(Met31955)
Zita vom Porphyrbruch SCHH1
(DDR59945)
Dunja vom Lindey SCHH2
(DDR74157)
  
   
   
  
Grit v Aschengrund SCHH2 ZTP
(DDR43822)
SG Britta v Helmegrund IPO2 ZVV1, SchH2
(SKSP90187/88/89/91 DDR)
  
   
   
  
V Ford vom Ritterberg SCHH1/FH
(DDR142899)
  
   
   
  
Yakasin von Batu
(SZ1539731)
  
   
   
  
Assi del Tonduli SCHH 2
(SZ1471905)
V Hexe vom Ritterberg FH1
(DDR103318)
  
   
   
  
V Burga vom Haus Himpel SCHH1
(DDR81488)
V Giesa vom Bleichtal SchH2
(DDR138254 (SZ 1808252))
  
   
   
  
V Xandor vom Eichenplatz SCHH3
(DDR0103765)
  
   
   
  
V Quirle v Eichenplatz SCHH2
(DDR76377)
Cyndi vom Bleichtal SCHH2
(DDR101644)
  
   
   
  
Bessi vom Bleichtal SCHH 1
(DDR81564)


 


Contact information  Disclaimer  Privacy Statement  Copyright Information  Terms of Service  Cookie policy  ↑ Back to top