Progeny list for Afra vom der Warallya 3 X CAC, CACIB, BOB, BOG II

Pedigree Database