5 generation long pedigree for SG Arko Honest CS SCHH3,IPO3, MS WUSW 1991

Pedigree Database

 

Pedigree for

SCHH3,IPO3, MS WUSW 1991

SG Arko Honest CS SCHH3,IPO3, MS WUSW 1991

SHPK 70844/87/90

SVV2,IPO3, ZM
V Astor vom Waldidyll SVV2,IPO3, ZM
DDR/131430

SCHH3 FH3 PSH3 KOR.6546/44
V Xanto von der Gundorfer Höhe SCHH3 FH3 PSH3 KOR.6546/44
DDR/101780

DDR Körbericht WZ:5546/34
SCHH3
V Ingo von Rudingen SCHH3
DDR/73841
SchH3/FH/PSH1
V Quax vom Haus Holland SchH3/FH/PSH1
DDR/52690
SCHH3 FH
V Bill vom Fasanenhof SCHH3 FH
DDR/25577
SchH1
V Cora vom Marderpfahl SchH1
DDR/42704
SCHH1
V Vefa von Rudingen SCHH1
DDR/57755
SCHH3
V Ex vom Riedstern SCHH3
DDR/33052
SchH1
Lissa von Rudingen SchH1
DDR/36275
PSH1 ZTP 5547/23, SCHH1
V Fee von der Gundorfer Höhe PSH1 ZTP 5547/23, SCHH1
DDR/79321
SCHH3, FH
V Pushkaß vom Haus Himpel SCHH3, FH
DDR/47032 (XIA Founder)
SCHH3(V-BSP), FH
VA3 Bernd vom Lierberg SCHH3(V-BSP), FH
SZ/1026193
SCHH 1
DDR-SIEGERIN 1967 & 68, V Kessa vom Haus Himpel SCHH 1
DDR/22544
SchH2
V Enke vom Haus Lauch SchH2
DDR/63092
SCHH 3
DDR Sieger 1971 & 1972, V Condor vom Marderpfahl SCHH 3
DDR/42701
SchH1
Gera vom Baruther Land SchH1
DDR/40420
SCHH1/FH/FH2
SG Kitti vom Colbitzer Bahnhof SCHH1/FH/FH2
DDR/117133

SCHH1
Dicky vom Haus Sanro SCHH1
DDR/96372
SCHH3 FH3, PSH3
DDR SGR 77-78; V Cliff vom Bleichfleck SCHH3 FH3, PSH3
DDR/65465
SCHH3
V Ex vom Riedstern SCHH3
DDR/33052
SchH1
Bärbel von dem Bersdorfer Flur SchH1
DDR/43280
SchH 2
V Nixe vom Contie-Tal SchH 2
DDR/63195
SCHH3, FH
Frei vom Osterberg SCHH3, FH
DDR/43510
SCHH1
Ditta vom Contie-Tal SCHH1
DDR/38359
SCHH2
Assja von der Rehbrücke SCHH2
DDR/94003
SCHH3, ZTP
V Ohle vom Rundeck SCHH3, ZTP
DDR/57963
SCHH 3
DDR Sieger 1971 & 1972, V Condor vom Marderpfahl SCHH 3
DDR/42701
SchH2
V Mara vom Rundeck SchH2
DDR/46510
SCHH2
Falka vom haus Quast SCHH2
DDR/58189
Don vom haus Munk
DDR/58189
Boca v.d Halde
DDR/1967/22074
ZVV1
V Dita od Dvoch bratov ZVV1
CKSP/50116/85/87

Kör: 5JX6
SVV3,SPO,IPO1
V Largo Orthys SVV3,SPO,IPO1
CKSP/00984/80/83

Bonitácia: 5KX4
ZVV2
V Gert vom Löwenhain ZVV2
SZ/1367325 (CKSP 630-77/75/77)
SchH3
V 56 Eros von Adeloga SchH3
SZ/1277230
SchH3
VA2 Quanto von der Wienerau SchH3
SZ/1133695
SchH1
V Asta von der Modauquelle SchH1
SZ/1183061
SchH1
Gilde von der Elisabethenklause SchH1
SZ/1264006
SCHH3, FH
VA1 Marko vom Cellerland SCHH3, FH
SZ/1169323
SCHH1
Ria von der Elisabethenklause SCHH1
SZ/1150560
ZVV1, ZM
V Dina Orthys ZVV1, ZM
CKSP/60345/76/79
ZVV1
Olaf Onyx-Bohemia ZVV1
ZVV 1,
V, CACIB Götz von der Paarquelle ZVV 1,
SZ/1179504
Bini Buron
V Assie von der Silberschlucht
CSHPK/23149/69/72
SchH3
VA2 Nick vom Dreimarkenstein SchH3
SZ/1109677
SCHH1
Ondra Grubenstolz SCHH1
SZ/1088435
SVV2
Gala z Chirany SVV2
SKSP/6730

PO, ZVV2
V Agbar Oranto CS PO, ZVV2
CSHPK/400656/74/76
SCHH3 FH1HPR1
V Enno vom Haus Schuöcker SCHH3 FH1HPR1
SZ/1197372
SchH2
V Armin von der Sultanschlucht SchH2
SZ/1066334
SCHH3 FH
SG Assi von der Berg Isel Schanze SCHH3 FH
SZ/1062022
SCHH1, ZVV1
SG Aura Troavyn SCHH1, ZVV1
CSHPK/2567 (SZ 1799519)
ZM
V Dargo Vilak ZM
CSHPK/8495
SG Rexa z Hornich plesu
CSHPK/9693
SVV2
V Chyrma z Homoliciek CS SVV2
CSHPK/2814/74/76
ZVV3, SPO
V Egon Slav-Jar CS ZVV3, SPO
CSHPK/19920/71/73
ZM, SCHH3
V1 Lido von Nibelungenblut ZM, SCHH3
SZ/1114725
SVV.1
Xita-Alma Onyx SVV.1
CSHPK/11384
SVV1
VD Asta z Homoliciek CS SVV1
CSHPK/756/71/73/S
SVV1
VD Hak z Merova CS SVV1
CSHPK/9847/68/71
ZVV1
VD Soja SNB CS ZVV1
CSHPK/889/69/70

Printer friendly
Opens in a new window

 


Contact information  Disclaimer  Privacy Statement  Copyright Information  Terms of Service  Cookie policy  ↑ Back to top