Simple pedigree chart for Jela z podskalky (482627)

Pedigree Database

Premium classified

This is a placeholder text
Group text

Premium classified

This is a placeholder text
Group text

Premium classified

This is a placeholder text
Group text

Premium classified

This is a placeholder text
Group text

Simple pedigree chart for G Jela z podskalky SVV1

G Jela z podskalky SVV1
(SUCHNO28931/95/97)
  
   
   
  
SG Brix Renzo SVV3, IPO3, SLP1
(SKSP90030/89/93)
  
   
   
  
Charon z Podskalky CS IPO3
(SKSP9620)
  
   
   
  
V Ajo Ja-Kra CS ZM, ZVV2
(SKSP3915)
  
   
   
  
V Vilmar z Marusky 5JRX5 ZVV3, ZPS, ZPO, 7XUM CSSR
(CSHPK240/72/74)
  
   
   
  
V Babeta Alcorn ZVV1
(CsHPK9024/67/70)
V,OV,VT Bretka z Lubovej nadeje CS SVV2
(SKSP2425/73/75)
  
   
   
  
RES.CACIB Bela Certova pec CS ZVV1
(SKSP345/70/72)
Dora z Podskalky ZM, ZVV2, ZZP2, IPO1
(SKSP7401)
  
   
   
  
V Agbar Oranto CS PO, ZVV2
(CSHPK400656/74/76)
  
   
   
  
SG Aura Troavyn SCHH1, ZVV1
(CSHPK2567 (SZ 1799519))
Cyra z Egonova IP, IPO, SPO, SVV 2, SVV2
(CSHPK4103)
  
   
   
  
Chyma z Episody
(CSHPK22875)
SG Diana od Dvoch Bratov SVV2,IPO1
(SKSP:50117/85/88)
  
   
   
  
V Largo Orthys SVV3,SPO,IPO1
(CKSP00984/80/83)
  
   
   
  
V Gert vom Löwenhain ZVV2
(SZ1367325 (CKSP 630-77/75/77))
  
   
   
  
Gilde von der Elisabethenklause SchH1
(SZ1264006)
V Dina Orthys ZVV1, ZM
(CKSP60345/76/79)
  
   
   
  
V Assie von der Silberschlucht
(CSHPK23149/69/72)
Gala z Chirany SVV2
(SKSP6730)
  
   
   
  
V Agbar Oranto CS PO, ZVV2
(CSHPK400656/74/76)
  
   
   
  
SG Aura Troavyn SCHH1, ZVV1
(CSHPK2567 (SZ 1799519))
V Chyrma z Homoliciek CS SVV2
(CSHPK2814/74/76)
  
   
   
  
VD Asta z Homoliciek CS SVV1
(CSHPK756/71/73/S)
Bejka z podskalky SVV2-IPO3
(CKSP22275)
  
   
   
  
Nick z Podskalky SVV2, IPO1, SPZ2, RH-FLA
(SKSP71343)
  
   
   
  
V Cir z Mal Bo SVV2, IPO2, ZM
(SKSP4428)
  
   
   
  
Bill z Viktorovho dvora ZVV2/IP3
(SZ9002493)
  
   
   
  
V Bihari's Ulk
(MET17641)
V Polly Cardinal ZVV1
(MET27902)
V Fee Aranyvolgyi-Orseg SVV1
(SKSP7797/83)
  
   
   
  
Aranyvölgyi-Örseg Gilla
(MET26703)
Dora z Podskalky ZM, ZVV2, ZZP2, IPO1
(SKSP7401)
  
   
   
  
V Agbar Oranto CS PO, ZVV2
(CSHPK400656/74/76)
  
   
   
  
SG Aura Troavyn SCHH1, ZVV1
(CSHPK2567 (SZ 1799519))
Cyra z Egonova IP, IPO, SPO, SVV 2, SVV2
(CSHPK4103)
  
   
   
  
Chyma z Episody
(CSHPK22875)
SG Carka z Agíru IPO3,SVV2,ÚM SR
(CKSP80565/88/91)
  
   
   
  
V Yonn z Ja-Va ZM, ZVV3, SPO, SPS, IPO3
(CKSP22489)
  
   
   
  
Neck von der Klosterhütte SCHH 3
(SZ1304585)
  
   
   
  
Panja Grubenstolz
(SZ1216647)
VIT. TR. Bianka z Ontavy CS SVV1 ZM
(CKSP01696/82)
  
   
   
  
V Jalk vom Bachgautal SVV2
(SZ1358326 (CsHPK 1620/-76/75/77))
Onta z Ja-Va
(CSHPK50155)
V Barbara Mikor CS ZM,ZVV1
(CKSP43358/86)
  
   
   
  
V Zaro Onyx-Bohemia ZM,ZVV2
(CKSP72329/77/79)
  
   
   
  
RES.CACIB Uta Onyx-Bohemia SCHH1 ZVV1
(CSHPK51358/75/77)
Borka od Mrtve reky SVV1
(CKSP91403/79/84)
  
   
   
  
V Blackie z Huclova SVV1
(CKSP60434/76/78)


 


Contact information  Disclaimer  Privacy Statement  Copyright Information  Terms of Service  Cookie policy  ↑ Back to top