5 generation long pedigree for G Gero Solmen CS H-1, SVV2

Pedigree Database

 

Pedigree for

H-1, SVV2

G Gero Solmen CS H-1, SVV2

SHPK 00915/92/96

H-1, SVV2
Ogar ÚV ZOOD-Praha H-1, SVV2
EV.C./0162/86/92

ZM, ZVV3, IPO3, SPO
V, UM SR Car pod Molnosskou banou ZM, ZVV3, IPO3, SPO
SKSP/07579/81/83

CZ körbericht: 5JKX5
ZM, ZVV2
V Ajo Ja-Kra CS ZM, ZVV2
SKSP/3915
ZVV3, ZPS, ZPO, 7XUM CSSR
V Vilmar z Marusky 5JRX5 ZVV3, ZPS, ZPO, 7XUM CSSR
CSHPK/240/72/74
ZVV3,ZPS, ZPO, UM CSSR
V Ex od Schmidtu ZVV3,ZPS, ZPO, UM CSSR
CSHPK/10843/68/7O
ZVV1
V Babeta Alcorn ZVV1
CsHPK/9024/67/70
SVV2
V,OV,VT Bretka z Lubovej nadeje CS SVV2
SKSP/2425/73/75
ZVV2,ZPO
V,OV Norbo ze Stare vichy CS ZVV2,ZPO
CSHPK/11206/68/70
ZVV1
RES.CACIB Bela Certova pec CS ZVV1
SKSP/345/70/72
ZM, ZVV1
VELMI DOBRY Bojka pod Zoborskou banou ZM, ZVV1
SKSP/4521/77/79
SVV.2
Larry z Modrých skál CS SVV.2
SKSP/2376/73/76
ZVV3
V Ero Slav-Jar ZVV3
CSHPK/19919/71/74
Inka z Modrych skal CS
CSHPK/1334
ZVV2
Ajka z Vindolu CS ZVV2
SKSP/1064/71/74
ZV2,OP1
V Amos z Agarova dvora ZV2,OP1
CSHPK/5802/66/68
ZVV.1
Estva Zer-Ba ZVV.1
CSHPK/10350
ZSOOZV1
Zuna UV ZOOD - praha ZSOOZV1
EV.C./0089

ZM,SVV2
V Esso Astronaut CS ZM,SVV2
CKSP/60812/76/78
ZVV 2
V Alan z Mestskeho polesi CS ZVV 2
CSHPK/19090/71/73
SCH2
V Cäsar vom Rulamanweg SCH2
SZ/1162566
SVV1
VD Ceri z Cerneho vily SVV1
CSHPK/11744/68/71
ZVV 1
V Ursel vom Woogweg ZVV 1
SZ/1295201
SCHH3
Sascha vom Walddorf-Emst SCHH3
SZ/1182768
SCHH1
V Nina vom Woogweg SCHH1
SZ/1226428
ZSOOZV1
Zanta z Ulcova dvora ZSOOZV1
CKSP/01989
No information about the damNo information about the sire
No information about the sire
No information about the sireNo information about the dam
No information about the dam
SVV2
Elza Jamada SVV2
CKSP/53399

SVV2
Fox Mniska SVV2
CKSP/01940/80/83

ZM,ZVV2,ZPO
V,KV Charis Jestedka ZM,ZVV2,ZPO
CKSP/80780/78/80
SVV2
V Jalk vom Bachgautal SVV2
SZ/1358326 (CsHPK 1620/-76/75/77)
SchH2
V Vello von Unterhain SchH2
SZ/1273704
SchH2
VA Jutta von der Klein-Welzheimer Schleuse SchH2
SZ/1227939
ZVV1
Tixi von Haus Ruiken ZVV1
SZ/1367663
SCHH3, FH
VA6 VA1(I) Kai vom Silberbrand SCHH3, FH
SZ/1234446
SchH1
V Winni von Unterhain SchH1
SZ/1284399
SVV2
V Chera z Horejsiho dvora SVV2
CSHPK/262/73/77
SchH2
V Erko von den Härdten SchH2
SZ/1064388
SchH3
Veit vom Busecker Schloß SchH3
SZ/944111
SCHH1
Rosl vom Silberhals SCHH1
SZ/1016741
Lore von der Lifraburg
SHSB/172733
Frei von der Pelztierfarm
SZ/1103218
Dessa von der Albertina
SZ/1060821
SVV1
Erna z Horneho konca SVV1
SKSP/6552/79/82

SVV2
Aro z Topvaru SVV2
SKSP/3332/75/78
SVV2
Atos Hor - Es SVV2
SKSP/702/72/74
SVV1
VÝB. Zack vom Silberhals 5RI7 SVV1
SZ/1172980
Faty Ad-Mir
CSHPK/14228
SVV1
Nora z Basileje CS SVV1
CKSP/1022/73/75
ZVV 1,
V, CACIB Götz von der Paarquelle ZVV 1,
SZ/1179504
ZM, ZVV1
V Barbara Onyx-Bohemia ZM, ZVV1
CsHPK/12878/69/71
SVV1
VD Axa z Pezinku CS SVV1
CSHPK/4490/76/79
Bret z Jitcina udoli CS
CSHPK/3010
ZVV2
V Kredo Astoria ZVV2
CSHPK/11259/68/70
IP1, ZVV2
Mela SNB CS IP1, ZVV2
CKSP/18127/68/71
SVV1
Alfa Daubnerov dvor SVV1
CKSP/1580/72/75
No information about the sire
No information about the dam

Printer friendly
Opens in a new window

 


Contact information  Disclaimer  Privacy Statement  Copyright Information  Terms of Service  Cookie policy  ↑ Back to top