Simple pedigree chart for Nene vom Hasenborn (445109)

Pedigree Database

 

Simple pedigree chart for V1 VA2(LUX) Nene vom Hasenborn SCHH2

V1 VA2(LUX) Nene vom Hasenborn SCHH2
(SZ2174465)
  
   
   
  
VA4(A) V18 Stano vom Hasenborn SCHH3, IPO2
(SZ2093606 (AKC DN17216101))
  
   
   
  
V Baru von Haus Yü SCHH3
(SZ1972084)
  
   
   
  
VA4 Natz vom Steigerhof SCHH3
(SZ1841632)
  
   
   
  
V Nutz vom Mönchberg SCHH3
(SZ1764053)
  
   
   
  
V Goldi vom Trollbachtal SchH2
(SZ1676567)
V Paola von der Murrenhütte SchH1
(SZ1761643)
  
   
   
  
V Lesie von der Murrenhütte SchH2
(SZ1671622)
SG4 Nina von Tronje SCHH2
(SZ1879423)
  
   
   
  
VA1 Kimon van Dan Alhedy's Hoeve SCHH3
(NHSB1682784 (SZ 1788156))
  
   
   
  
V Candy van Dan Alhedy's Hoeve IPO1
(NHSB1577930)
VA4 Xena vom Wildsteiger Land SchH2
(SZ1772410)
  
   
   
  
V Gina vom Finkenschlag SchH1
(SZ1635172)
V Verena vom Hasenborn SCHH1
(SZ2005225)
  
   
   
  
VA1 Ursus von Batu SCHH3
(SZ1932624)
  
   
   
  
VA1(I) Hobby vom Gletschertopf SCHH3
(SZ1859356)
  
   
   
  
V Quitta von der Ehrenfeste SCHH1
(SZ1773647)
V Verena von Batu SCHH2
(SZ1834230)
  
   
   
  
V Maxi von Batu SCHH2
(SZ1736991)
Gobie vom Hasenborn SCHH1
(SZ1880741)
  
   
   
  
VA1 Mexican Sieger 1994 (V4 BSZS 1992) Jello von der Wienerau SchH3
(SZ1738055)
  
   
   
  
V20 Ussi von der Wienerau SCHH3, IPO3
(SZ1619157)
VA2 (USA) Hilla vom Hasenborn SCHH3
(SZ1753398 /DL48798101)
  
   
   
  
V Ola vom Hasenborn SchH1
(SZ1530305)
V Cessna vom Hasenborn SCHH1
(SZ2103373)
  
   
   
  
VA10 Orbit von Tronje SCHH3
(SZ2037762)
  
   
   
  
VA8 Neptun von Bad-Boll SchH3
(SZ1959513)
  
   
   
  
V2 Yassko von der Roten Matter SCHH3
(SZ1869422)
  
   
   
  
V4 Ostra vom Kirschental SCHH1, HGH
(SZ1677886)
V26 Eibe von Bad-Boll SchH1
(SZ1891841)
  
   
   
  
V Cini von Bad-Boll SchH1
(SZ1796300)
V Babette von Tronje SCHH1
(SZ1959640)
  
   
   
  
VA4 Natz vom Steigerhof SCHH3
(SZ1841632)
  
   
   
  
V Paola von der Murrenhütte SchH1
(SZ1761643)
VA6 Bertha's Oline BHP3, SchH2
(DKK14012/1990 (SZ1959638))
  
   
   
  
V3 (DK) Hafran's Xara SchH1
(SZ9006742)
SG Lissyla vom Hasenborn SCHH1
()
  
   
   
  
VA1 Ursus von Batu SCHH3
(SZ1932624)
  
   
   
  
VA1(I) Hobby vom Gletschertopf SCHH3
(SZ1859356)
  
   
   
  
V Quitta von der Ehrenfeste SCHH1
(SZ1773647)
V Verena von Batu SCHH2
(SZ1834230)
  
   
   
  
V Maxi von Batu SCHH2
(SZ1736991)
VA6 Unsa vom Hasenborn SCHH3
(SZ1931307)
  
   
   
  
V Ex vom Felsenwehr SCHH3
(SZ1846987)
  
   
   
  
V Sana vom Lerchenwald SchH2
(SZ1730924)
V Widia vom Hasenborn SchH1
(SZ1835895)
  
   
   
  
V Sarah vom Hasenborn SchH1
(SZ1727195)


 


Contact information  Disclaimer  Privacy Statement  Copyright Information  Terms of Service  Cookie policy  ↑ Back to top