5 generation long pedigree for SG Aldo Hirson SVV1,SCHH3,IPO3,WUSV

Pedigree Database

 

Pedigree for

SVV1,SCHH3,IPO3,WUSV

SG Aldo Hirson SVV1,SCHH3,IPO3,WUSV

HPK 24595/93 (LOI 99/132834 )

IPO3,SCHH3,WUSV
SG Heky od Tepleho pramena IPO3,SCHH3,WUSV
SHPK/01035/90/93

SCHH3,IPO3, MS WUSW 1991
SG Arko Honest CS SCHH3,IPO3, MS WUSW 1991
SHPK/70844/87/90

SVV2,IPO3, ZM
V Astor vom Waldidyll SVV2,IPO3, ZM
DDR/131430
SCHH3 FH3 PSH3 KOR.6546/44
V Xanto von der Gundorfer Höhe SCHH3 FH3 PSH3 KOR.6546/44
DDR/101780
SCHH3
V Ingo von Rudingen SCHH3
DDR/73841
PSH1 ZTP 5547/23, SCHH1
V Fee von der Gundorfer Höhe PSH1 ZTP 5547/23, SCHH1
DDR/79321
SCHH1/FH/FH2
SG Kitti vom Colbitzer Bahnhof SCHH1/FH/FH2
DDR/117133
SCHH1
Dicky vom Haus Sanro SCHH1
DDR/96372
SCHH2
Assja von der Rehbrücke SCHH2
DDR/94003
ZVV1
V Dita od Dvoch bratov ZVV1
CKSP/50116/85/87
SVV3,SPO,IPO1
V Largo Orthys SVV3,SPO,IPO1
CKSP/00984/80/83
ZVV2
V Gert vom Löwenhain ZVV2
SZ/1367325 (CKSP 630-77/75/77)
ZVV1, ZM
V Dina Orthys ZVV1, ZM
CKSP/60345/76/79
SVV2
Gala z Chirany SVV2
SKSP/6730
PO, ZVV2
V Agbar Oranto CS PO, ZVV2
CSHPK/400656/74/76
SVV2
V Chyrma z Homoliciek CS SVV2
CSHPK/2814/74/76
SVVI,IPO2
V Saba z Klemova dvora SVVI,IPO2
CKSP/80088/88/91

SVV2
CACIB Vilo von Arminius SVV2
SZ/1646669
SCHH3, FH
2X VA1 Uran vom Wildsteiger Land SCHH3, FH
SZ/1526684
SCHH3, IPO3, FH
V12 Irk von Arminius (1978) SCHH3, IPO3, FH
SZ/1437161
SCHH2
V Palme vom Wildsteiger Land SCHH2
SZ/1478659
SCHH2
VA9 Yane von Arminius SCHH2
SZ/1496547
SchH3
VA4 Apoll vom Haus Tigges SchH3
SZ/1381702
SchH1
V Mira vom Birkenhof SchH1
SZ/1436811
SVV2
V Vega z Breziny SVV2
CKSP/51396
ZM, ZVV2
Juno z Breziny ZM, ZVV2
CKSP/92238/79/82
SCHH3
V13 Veit vom Haus Köder SCHH3
SZ/1323996
ZM ZVV1
KRAJ. VIT Wilma vom Haus Goldschmied ZM ZVV1
SZ/1409542
SVV1
Jutta vom Haus Goldschmied SVV1
SZ/1474780
Udo vom Haus Goldschmied
SZ/1401712
SCHH1
Forma vom Haus Goldschmied SCHH1
SZ/1272059
IPO 1
VYBORNY Aisa Honestus IPO 1
SHPK/01026/90/93

IPO3, ZVV2
VYBORNY 5JX6/44 Bill Elmona IPO3, ZVV2
SKSP/4932/91

SVV2
V Garry z Jitcina udoli SVV2
CKSP/90036/79/82
ZVV2
V,OV Athos z Jitcina udoli CS ZVV2
CSHPK/21068/71/74
ZVV2
V Kredo Astoria ZVV2
CSHPK/11259/68/70
IP1, ZVV2
Mela SNB CS IP1, ZVV2
CKSP/18127/68/71
Deny Astonaut CS
CSHPK/52131
ZVV3
V Sony z Rovenalu ZVV3
CSHPK/20236/71/73
ZVV 1
V Ursel vom Woogweg ZVV 1
SZ/1295201
V Fera Faschung
SKSP/6720
SVV2,ZM
V Marko Cardinal SVV2,ZM
SKSP/4512
V Bihari's Ulk
MET/17641
Dorle Taunuszhegyi
MET/14521
ZM
Dolly Faschung CS ZM
SKSP/4975
SCHH3, SVV3
SG Caro vom Rheindorf SCHH3, SVV3
SZ/1357861 (SKSP 7499/72/)
ZVV1
Fela z Cerneho vily CS ZVV1
CSHPK/17695/70/74
SVV2, IPO2
V Elza od Tepleho pramena SVV2, IPO2
SKSP/60167/91

SVV2
Pacco Clark SVV2
CKSP/23035/85
ZM, SP/PS, ZVV1
V Treu vom Schäferstolz ZM, SP/PS, ZVV1
DDR/93872 (CsHPK 2490/81/77)
SchH3/FH3/PSH1
V Arko vom Gräfental SchH3/FH3/PSH1
DDR/74998
HGH
V Citta vom Schäferstolz HGH
DDR/57815
Dixie von ClarksburgSchH3, IPO3,
VA3 (US) Jaguar von der Mäusespitz SchH3, IPO3,
SZ/2034161 (AKC DN05330201)
SCHH1
Vella von der Maaraue SCHH1
SZ/2053214
SVV1
Frona Faschung SVV1
SKSP/6722/80/84
SVV2,ZM
V Marko Cardinal SVV2,ZM
SKSP/4512
V Bihari's Ulk
MET/17641
Dorle Taunuszhegyi
MET/14521
ZM
Dolly Faschung CS ZM
SKSP/4975
SCHH3, SVV3
SG Caro vom Rheindorf SCHH3, SVV3
SZ/1357861 (SKSP 7499/72/)
ZVV1
Fela z Cerneho vily CS ZVV1
CSHPK/17695/70/74

Printer friendly
Opens in a new window

 


Contact information  Disclaimer  Privacy Statement  Copyright Information  Terms of Service  Cookie policy  ↑ Back to top