Simple pedigree chart for Bill Elmona (36079)

Pedigree Database

 

Simple pedigree chart for VYBORNY 5JX6/44 Bill Elmona IPO3, ZVV2

VYBORNY 5JX6/44 Bill Elmona IPO3, ZVV2
(SKSP4932/91)
  
   
   
  
V Garry z Jitcina udoli SVV2
(CKSP90036/79/82)
  
   
   
  
V,OV Athos z Jitcina udoli CS ZVV2
(CSHPK21068/71/74)
  
   
   
  
V Kredo Astoria ZVV2
(CSHPK11259/68/70)
  
   
   
  
Flot ze Svrcinova dvora
(CSHPK2238/68)
  
   
   
  
VN Centa ze Svrcinova dvora ZM
(CSPKP25588/62/65)
CACIB Krasa z Demu ZM, OP1, 5JX5
(CSPKP110/64/66)
  
   
   
  
Hera vom Hain ZM, ZV2
(SZ1020882 (CsHPK 101/61/64))
Mela SNB CS IP1, ZVV2
(CKSP18127/68/71)
  
   
   
  
Berrie von der hohen Brücke
(DDR25454)
  
   
   
  
Anka von der Rüsternbreite
(DDR10403)
Bläcky vom Haus Krüger
(DDR25???)
  
   
   
  
Anni v Kampfwiese
(DDR18206)
Deny Astonaut CS
(CSHPK52131)
  
   
   
  
V Sony z Rovenalu ZVV3
(CSHPK20236/71/73)
  
   
   
  
V Cäsar vom Rulamanweg SCH2
(SZ1162566)
  
   
   
  
VA8 Romy von der Sturmwolke SCHH2
(SZ1062951)
V Darka SNB (SP PS)
(CSHPK20235/69/71)
  
   
   
  
V Cieta vom Baruther Land SchH1
(DDR15679)
V Ursel vom Woogweg ZVV 1
(SZ1295201)
  
   
   
  
Sascha vom Walddorf-Emst SCHH3
(SZ1182768)
  
   
   
  
Cora von der Hagener Heide SCHH1
(SZ1054082)
V Nina vom Woogweg SCHH1
(SZ1226428)
  
   
   
  
G Jutta vom Woogweg SCHH1
(SZ1180281)
V Fera Faschung
(SKSP6720)
  
   
   
  
V Marko Cardinal SVV2,ZM
(SKSP4512)
  
   
   
  
V Bihari's Ulk
(MET17641)
  
   
   
  
CH (AKC) Quando vom Monchberg
(SZ1231724 (AKC WC035566))
  
   
   
  
V Gaby vom Königsbruch SchH1
(SZ1114332)
V Helma von der Sturmwolke SchH1
(SZ1133552)
  
   
   
  
VA8 Romy von der Sturmwolke SCHH2
(SZ1062951)
Dorle Taunuszhegyi
(MET14521)
  
   
   
  
Caro vom Haus Hakatherm SCHH3
(SZ1240104)
  
   
   
  
V Nora von der Wienerau SchH1
(SZ1123560)
Johanna vom Haus Mußhafen SCHH1
(SZ1204317)
  
   
   
  
V Bianka von der Boelkestraße SchH1
(SZ1069468)
Dolly Faschung CS ZM
(SKSP4975)
  
   
   
  
SG Caro vom Rheindorf SCHH3, SVV3
(SZ1357861 (SKSP 7499/72/))
  
   
   
  
VA1 Marko vom Cellerland SCHH3, FH
(SZ1169323)
  
   
   
  
V Cilla vom Hünenfeuer SchH2
(SZ1112613)
Orlinda von Sonnenberg SCHH1
(SHSB15962)
  
   
   
  
Vroni von der Bundesgrenze Anholt
(SZ1134754)
Fela z Cerneho vily CS ZVV1
(CSHPK17695/70/74)
  
   
   
  
V Xit aus der Eremitenklause SCHH2
(SZ1086662)
  
   
   
  
V5 Nixe aus der Eremitenklause SCHH1 FH
(SZ1003710)
Ascila vom Piastendamm
(SZ1148088)
  
   
   
  
Abta vom Piastendamm SCHH1
(SZ1036977)


 


Contact information  Disclaimer  Privacy Statement  Copyright Information  Terms of Service  Cookie policy  ↑ Back to top