Simple pedigree chart for Luka Zdziko (3007862)

Pedigree Database

 

Simple pedigree chart for Luka Zdziko

Luka Zdziko
()
  
   
   
  
SG 1 PL Abaris Mar-Jul IPO1
(PKR.I70959)
  
   
   
  
SG 1 , CH.PL Yustin Maserau IPO1
(PKR.I66924)
  
   
   
  
VA (BSZS, ITA) Paer vom Hasenborn SCHH3, FH1
(SZ2194208 (CSZ 8002909))
  
   
   
  
VA2 Quenn vom Löher Weg SCHH3, FH
(SZ2119344)
  
   
   
  
V Elsa vom Kuckucksland SCHH2
(SZ2038495)
V (USA) Yada vom Mittelwest SCHH3
(AKCDN8269304 (SZ 2187964))
  
   
   
  
VA4(A) V18 Stano vom Hasenborn SCHH3, IPO2
(SZ2093606 (AKC DN17216101))
V24 Pia von der Zenteiche SCHH2
(SZ2016888)
V Roxi Maserau ZVV1 , SVV1
(SUCHNO51433/05/07)
  
   
   
  
V Ero Saurus Slovakia SVV1
(SUCHNO42937/02/04)
  
   
   
  
V Nany Saurus SVV1
(SUCHNO26606/94/98)
V Foxi Maserau SCHH2, IPO1
(SUCHNO39690/00/02)
  
   
   
  
VA (SK) CH.PL BOB Wito Preußenblut SVV1, IPO1
(SZ1979729(PKR I-48887)(SUCHNO 33722/98/99))
VA (SK) Jola vom Wildsteiger Land SVV1
(SZ1947758 (SUCHNO 32573/97/99))
V4(PL) Angie Jan Bor Land
(PKR.I66140)
  
   
   
  
V Drug vom Zellwaldrand SCHH.3, IPO.3,
(SZ2196061)
  
   
   
  
VA2(CN) V25 Maestro vom Osterberger-Land SCHH3
(SZ2142031)
  
   
   
  
V11 Mirka vom Osterberger-Land SCHH3
(SZ2046417)
V SG12 BSZS 2006 Conny vom Haus Portofino SCHH2
(SZ2152180)
  
   
   
  
V Carina vom Wildsteiger Landhaus SCHH2
(SZ2108843)
SG Fany von Haus Galli
(SUCHNO45265/03)
  
   
   
  
VA7 Ghandi von Arlett SCHH3
(SZ2031121)
  
   
   
  
VA11 Wendrina von der Kahler Heide SchH3
(SZ1929464)
VA 1.PL Dyxy vom Haus Galli IPO1, SVV1
(SUCHNO 40345/01/02)
  
   
   
  
V Kalen z Galli SVV1
(SUCHNO 33025/97/99)
QUANDA Jacentus
(PKR.I73877)
  
   
   
  
2x VA1 Remo vom Fichtenschlag SCHH3, IPO3
(SZ2208401)
  
   
   
  
V Ray vom Fichtenschlag SCHH3
(SZ2154538)
  
   
   
  
VA3 Dux de Cuatro Flores SCHH3, FH1
(LOE1333809 (SZ 2127932))
  
   
   
  
V Lina von Arminius SchH1
(SZ2040079)
V Carolin vom Fichtenschlag SCHH3
(SZ2068143)
  
   
   
  
2x VA1 Yasko vom Farbenspiel SCHH3, FH
(SZ2010154 (AKC DN10902401 10-05))
VA2(A) V5 Günnie vom Fichtenschlag SCHH3
(SZ2012292)
V Thora vom Fichtenschlag SCHH3
(SZ2157843)
  
   
   
  
2X VA1(PH) Wilko vom Fichtenschlag SCHH3
(SZ2110006)
  
   
   
  
V Unsa vom Fichtenschlag SCHH3
(SZ2055737)
VA2(ESP) Lufti vom Hühnegrab SCHH3
(SZ2106361)
  
   
   
  
V Ola vom Akrobat SCHH2
(SZ2053063)
V Heksa Dlha Roven SVV1
(SUCHNO50692)
  
   
   
  
V1 VA3(A) Bravos vom Steffen Haus (2003) SCHH3
(SZ2120031)
  
   
   
  
VA3 Esko vom Dänischen Hof SCHH3
(SZ1998887)
  
   
   
  
V31 BSZS 1996 Una von Oxsalis SchH2
(SZ1904966)
V49 Holly von der Maleiche SCHH1
(SZ2064120)
  
   
   
  
V Saber vom Steffen Haus SCHH3
(AKCDL71767802 (SZ 2052618))
V Betty von der Maleiche SCHH1
(SZ1999034)
V Culi Dlha Roven SVV1
(SUCHNO42581/02)
  
   
   
  
VA SLOVENSKO 2001 Leif Dlha Roven
(HPK37142)
  
   
   
  
V Lulu aus Agrigento SVV1
(SZ1987096)
VA Hexi Dlha Roven SchH1, ZVV1
(SUCHNO25149/94/95)
  
   
   
  
V Honda vom Nordsee Sturm ZVV1
(NHSB1696926 (SUCHNO 23290/90/93))


 


Contact information  Disclaimer  Privacy Statement  Copyright Information  Terms of Service  Cookie policy  ↑ Back to top