Progeny list for Natz vom Tegelhous SCHH3, IPO3, CH. BE'93, CH. WUSV 93

Pedigree Database