Simple pedigree chart for Adela Venusina sopka (104678)

Pedigree Database

Premium classified

This is a placeholder text
Group text

Premium classified

This is a placeholder text
Group text

Premium classified

This is a placeholder text
Group text

Premium classified

This is a placeholder text
Group text

Simple pedigree chart for SG Adela Venusina sopka IPO3,SVV2, SCHH1

SG Adela Venusina sopka IPO3,SVV2, SCHH1
(CKSP02122/92)
  
   
   
  
V Astor vom Waldidyll SVV2,IPO3, ZM
(DDR131430)
  
   
   
  
V Xanto von der Gundorfer Höhe SCHH3 FH3 PSH3 KOR.6546/44
(DDR101780)
  
   
   
  
V Ingo von Rudingen SCHH3
(DDR73841)
  
   
   
  
V Quax vom Haus Holland SchH3/FH/PSH1
(DDR52690)
  
   
   
  
V Cora vom Marderpfahl SchH1
(DDR42704)
V Vefa von Rudingen SCHH1
(DDR57755)
  
   
   
  
Lissa von Rudingen SchH1
(DDR36275)
V Fee von der Gundorfer Höhe PSH1 ZTP 5547/23, SCHH1
(DDR79321)
  
   
   
  
V Pushkaß vom Haus Himpel SCHH3, FH
(DDR47032 (XIA Founder))
  
   
   
  
DDR-SIEGERIN 1967 & 68, V Kessa vom Haus Himpel SCHH 1
(DDR22544)
V Enke vom Haus Lauch SchH2
(DDR63092)
  
   
   
  
Gera vom Baruther Land SchH1
(DDR40420)
SG Kitti vom Colbitzer Bahnhof SCHH1/FH/FH2
(DDR117133)
  
   
   
  
Dicky vom Haus Sanro SCHH1
(DDR96372)
  
   
   
  
DDR SGR 77-78; V Cliff vom Bleichfleck SCHH3 FH3, PSH3
(DDR65465)
  
   
   
  
Bärbel von dem Bersdorfer Flur SchH1
(DDR43280)
V Nixe vom Contie-Tal SchH 2
(DDR63195)
  
   
   
  
Ditta vom Contie-Tal SCHH1
(DDR38359)
Assja von der Rehbrücke SCHH2
(DDR94003)
  
   
   
  
V Ohle vom Rundeck SCHH3, ZTP
(DDR57963)
  
   
   
  
V Mara vom Rundeck SchH2
(DDR46510)
Falka vom haus Quast SCHH2
(DDR58189)
  
   
   
  
Boca v.d Halde
(DDR1967/22074)
SG Axa z Hückelovy vily ZM ZVV1
(CKSP52312/90)
  
   
   
  
SG Cir z Vrtovske doliny UM CR, ZM, ZVV3, ZPO, IPO3
(CsHPK91379/79/81)
  
   
   
  
SG Drago z Humnan CS IP3, IPO3, ZPO, ZPS, ZVV3
(CSHPK21713/71/78)
  
   
   
  
V Dar z Przma IPO, OP1, SP1, ZM, ZPO, ZVV3
(CSPKP3350/65/68)
  
   
   
  
VD Majka z Rovenalu ZV3,OP1,SP2
(CSPKP24761)
G Cedra z Libejovickeho zamku 5JQI5 ZM
(CKSP5187)
  
   
   
  
Alma z Pohranicni straze (Alex x Centa)
(CSPKP23103)
SG Agina Vefra SVV3
(CSHPK1909/73/77)
  
   
   
  
V Ingo z Merova ZVV2, 5JX7
(CSHPK12354)
  
   
   
  
Hera vom Hain ZM, ZV2
(SZ1020882 (CsHPK 101/61/64))
V Brigita z Piskovych jam ZVV1, 4JKI5
(CSHPK19630)
  
   
   
  
Brita ze Skalniho utesu
(CSHPK10227)
SG Cita z Jaromirovy chalupy SVV1
(CKSP91111/79/84)
  
   
   
  
Orest Ha-Hro ZVV3
(CS5064975/78)
  
   
   
  
Dago z Rexovy ohrady ZVV1
(CSHPK1610)
  
   
   
  
V Brona z Hostickeho vrchu ZVV1
(CSHPK17331/70/72)
Iris ze Stare skalky ZVV2
(CSHPK997610)
  
   
   
  
Dita z Brezove aleje ZVV1
(CSPKP27638/63/69)
Hela Majestat
(CSHPK400224/74)
  
   
   
  
V Vels von der Ulmer-Felswand ZVV1
(SZ1234895)
  
   
   
  
Xandra vom Anspacher Backhaus SchH1
(SZ1115936)
Ceta z Garo
(CSHPK12763)
  
   
   
  
SG Asta z Golikove ZM
(CsPKP3248/65/69)


 


Contact information  Disclaimer  Privacy Statement  Copyright Information  Terms of Service  Cookie policy  ↑ Back to top