5 generation long pedigree for Elfe v d Rheinperle

Pedigree Database

 

Pedigree for

Elfe v d Rheinperle

DZB 12105

Rolf Weiss

Kuno v Ostersee

Bodo v OsterseeBDSGR Edelblut Vom JagerhofGer. Ch. BDSGR Prinz Modern V Ilm-athen
Tatjana von Jägerhof
Wanda Knoll
DZB/3895
Kuno V Umstedt
Isis v Sundersbuhl
Wanda Knoll
DZB/3895
Kuno V UmstedtLord vom Ried
Ortrud v Rodenstein Umstadt
DZB/120
Isis v SundersbuhlLord vom Ried
Lady v. Sundersbuhl
Senta v Hornegg

Moritz Vom BurgwallSturmfried von Ilm-AthenPrinz von Ilm-Athen
Betty von Ilm-Athen
Wally V BurgwallSchH I
BDSGR Hellegraf Von Thüringen SchH I
Herta v. burgwall
Helga Vd PfalzLord vom RiedSchH I
BDSGR Hellegraf Von Thüringen SchH I
Nora vom Ried
Luna II Vd PfalzMax V. Kaiserring
Netty vd Pfalz
Hertha II V Golzheim
DZB/9029

Jack V Stubbenhaus
DZB/3966

Graf Waldo v. StrengbachGer. Ch. BDSGR Prinz Modern V Ilm-athenLux Edelblut V Ilm-athen
Lotte V Ilm-athen
Wally Vd StrengbachSturmfried von Ilm-Athen
Freya Vd Strengbach
Grete v DusseltalNo information about the sireNo information about the dam
No information about the dam
No information about the damNo information about the sire
No information about the sire
Asta Schirbach
DZB/7618

Lord vom RiedSchH I
BDSGR Hellegraf Von Thüringen SchH I
LANDGRAF Sighart V Thüringen
Ullrichs Glocke von Thüringen
NZ/66
Nora vom RiedPrinz Weddo von Thüringen
Frisch auf Nora
Hexe v GerresheimNo information about the sireNo information about the dam
No information about the dam
No information about the damNo information about the sire
No information about the sire

Printer friendly
Opens in a new window

 


Contact information  Disclaimer  Privacy Statement  Copyright Information  Terms of Service  Cookie policy  ↑ Back to top