Simple pedigree chart for Alexa-Rance v.d. Harmshoeve (1783309)

Pedigree Database

 

Simple pedigree chart for Alexa-Rance v.d. Harmshoeve

Alexa-Rance v.d. Harmshoeve
(NHSB1135981)
  
   
   
  
Marco Dunja de l`Ecole Blanche
(NHSB909354)
  
   
   
  
Eagle Britty v.d. Rakkers
(NHSB630717)
  
   
   
  
Candy Xaviera v d Rakkers
(NSHB.530769)
  
   
   
  
Romando La du Chadmont
(NSHB.459389)
  
   
   
  
Piet de la Thudinie
(LOSH.240867)
Odga de l'Île de Monsin
(LOSH.238744)
NL'CH Xavera Peggy v d Rakkers
(NSHB.382490)
  
   
   
  
NL'CH Peggy Nancy v.d. Rakkers
(NHSB225193)
Britty Xaviera v d Rakkers
(NSHB.489278)
  
   
   
  
NL'CH Uran Peggy v.d. Rakkers
(NHSB330869)
  
   
   
  
NL'CH Peggy Nancy v.d. Rakkers
(NHSB225193)
NL'CH Xavera Peggy v d Rakkers
(NSHB.382490)
  
   
   
  
NL'CH Peggy Nancy v.d. Rakkers
(NHSB225193)
Dunja v.d. Banishoek
(NHSB592698)
  
   
   
  
EROS V D Zwiskshoek
()
  
   
   
  
NL'CH Uran Peggy v.d. Rakkers
(NHSB330869)
  
   
   
  
NL'CH Peggy Nancy v.d. Rakkers
(NHSB225193)
CILIA ALMA V D Zwiskhoek
(NSHB.382898)
  
   
   
  
ALMA V D Zwiikshoek
(NSHB.314066)
Astra (NSHB.429742)
(NSHB.429742)
  
   
   
  
Max (NSHB.365037)
(NSHB.365037)
  
   
   
  
Anno
(NSHB.274117)
Monaliza
(NSHB.241446)
Annelies
(NSHB.394493)
  
   
   
  
Iwand
(NSHB.320204)
Almary
(NSHB.341292)
Rance
(NHSB939327)
  
   
   
  
Aron v. Horijonshof
(NHSB696312)
  
   
   
  
No information about the Sire
()
  
   
   
  
No information about the Sire
()
  
   
   
  
No information about the Sire
()
No information about the Dam
()
No information about the Dam
()
  
   
   
  
No information about the Sire
()
No information about the Dam
()
No information about the Dam
()
  
   
   
  
No information about the Sire
()
  
   
   
  
No information about the Sire
()
No information about the Dam
()
No information about the Dam
()
  
   
   
  
No information about the Sire
()
No information about the Dam
()
Brenda v. Pleinzicht
(NHSB662662)
  
   
   
  
Duko v. Mereveld
(NHSB495738)
  
   
   
  
Nerodan KNPV 1
(NSHB347143)
  
   
   
  
Dolfo KNPV 1
(NSHB225060)
Donaa (1960)
(NSHB242344)
Coraah v sevenheim
(NSHB394484)
  
   
   
  
Tarzaniuss KNPV 1
(NSHB254772)
Donaah
(NHSB269611)
Lisca v. Dafzicht
(NHSB.529544)
  
   
   
  
Noup de la Thudinie
(LOSH.229616)
  
   
   
  
Latte de la Thudinie
(LOSH.186491)
Marana
(NHSB362985)
  
   
   
  
Dolfo KNPV 1
(NSHB225060)
Donaa (1960)
(NSHB242344)


 


Contact information  Disclaimer  Privacy Statement  Copyright Information  Terms of Service  Cookie policy  ↑ Back to top