Simple pedigree chart for Glenn Haven's Son Ray (2143847)

Pedigree Database

 

Simple pedigree chart for Glenn Haven's Son Ray

Glenn Haven's Son Ray
()
  
   
   
  
Mo Mo Taro II
()
  
   
   
  
Roko No Shori
()
  
   
   
  
Azuma Taiko Maru
(AKIHO196615 - ACA 1554)
  
   
   
  
Kumomaru Go Watanabe Shi MEIYOSHO WINNER 1968
(AKIHO100021 - JKC 100021)
  
   
   
  
Makome (Shintorame Go) Go Aka
(AKIHO102732)
JPN CH Kumogiku Go
(AKIHO127147 - AKIKYO 34774 - ACA 1705)
  
   
   
  
Saika Go
(AKIHO97993)
Akita Tani's Shori-San CD
()
  
   
   
  
No information about the Sire
()
  
   
   
  
No information about the Sire
()
No information about the Dam
()
No information about the Dam
()
  
   
   
  
No information about the Sire
()
No information about the Dam
()
Zembi Of Nikko
(AKCWC202754)
  
   
   
  
Nikko (1365)
(ACA1365)
  
   
   
  
Toyozaga No Evergreen
(ACA384)
  
   
   
  
Fujihime-go of Thomas Kennel
(ACA 308)
Mikazuki
(ACA606)
  
   
   
  
Kita Kuma
(ACA521)
Tamazakura Of Hakkokusow
(ACA392)
Julie
(ACA564)
  
   
   
  
King Tama Kensha
(ACA555)
  
   
   
  
Kikutama (Narita-Shi)
(AKIKYO14889)
Tengyoko Of Akiyanasow
(ACA556)
  
   
   
  
Gyokujo Go (Sato-Shi)
(AKIHO33510 - AKIKYO 14941)
Chiyohime Of Shimada
(AKIHO65443)
Hittle's Kim Winn
()
  
   
   
  
No information about the Sire
()
  
   
   
  
No information about the Sire
()
  
   
   
  
No information about the Sire
()
  
   
   
  
No information about the Sire
()
No information about the Dam
()
No information about the Dam
()
  
   
   
  
No information about the Sire
()
No information about the Dam
()
No information about the Dam
()
  
   
   
  
No information about the Sire
()
  
   
   
  
No information about the Sire
()
No information about the Dam
()
No information about the Dam
()
  
   
   
  
No information about the Sire
()
No information about the Dam
()
No information about the Dam
()
  
   
   
  
No information about the Sire
()
  
   
   
  
No information about the Sire
()
  
   
   
  
No information about the Sire
()
No information about the Dam
()
No information about the Dam
()
  
   
   
  
No information about the Sire
()
No information about the Dam
()
No information about the Dam
()
  
   
   
  
No information about the Sire
()
  
   
   
  
No information about the Sire
()
No information about the Dam
()
No information about the Dam
()
  
   
   
  
No information about the Sire
()
No information about the Dam
()


 


Contact information  Disclaimer  Privacy Statement  Copyright Information  Terms of Service  Cookie policy  ↑ Back to top