Simple pedigree chart for Oshio's Akomi Of Cripple Creek (1552811)

Pedigree Database

Premium classified

This is a placeholder text
Group text

Premium classified

This is a placeholder text
Group text

Premium classified

This is a placeholder text
Group text

Premium classified

This is a placeholder text
Group text

Simple pedigree chart for AKC CH Oshio's Akomi Of Cripple Creek

AKC CH Oshio's Akomi Of Cripple Creek
(AKCWC352622)
  
   
   
  
Cripple Creek's Thor
(ACA1337)
  
   
   
  
Kumozakura
(ACA1055)
  
   
   
  
Tochikumo Go
(AKIKYO29500)
  
   
   
  
Tanigumo Go Kiyokawabun En
(AKIHO72158 - AKIKYO 13601)
  
   
   
  
JAP GCH Tanihibiki Go
(AKIHO4845 - AKIKYO 1415)
Jurome (Ju Ro Nyo Go)
(AKIHO23495)
Man Getsu Hime Go
(AKIKYO20838)
  
   
   
  
Hide Maru Go
(AKIKYO14513)
Byaku Ran Nyo Go
(AKIKYO32455)
  
   
   
  
Ryuko Go (25509)
(AKIKYO25509)
  
   
   
  
Yuri Hime Go Kawazoesou MEIYOSHOU WINNER 1958
(AKIKYO19708)
Hime Sakura Go
(AKIHO67784)
  
   
   
  
Kosakura Go
(AKIHO50353)
Tomu Go
(AKIHO42715)
Miki
(ACA 1303)
  
   
   
  
Akita Tani's Hayashii Kuma
(ACA833)
  
   
   
  
Akita Tani's Shoyo-Go
(ACA216)
  
   
   
  
Akarui Kokoro
(ACA121)
Haiiro Kitsune
(ACA122)
  
   
   
  
Gin Joo-Go Of Triple K
(ACA143)
Kimi
(ACA 561)
  
   
   
  
Tormaru
(ACA 549)
  
   
   
  
Yuki (196)
(ACA196)
Don Hime-Go
()
Teru No Akita Ken
(ACA236)
  
   
   
  
Yonaka Tsuki No Akita Ken
(ACA136)
Yuki Shiro
(ACA1534)
  
   
   
  
No information about the Sire
()
  
   
   
  
No information about the Sire
()
  
   
   
  
No information about the Sire
()
  
   
   
  
No information about the Sire
()
No information about the Dam
()
No information about the Dam
()
  
   
   
  
No information about the Sire
()
No information about the Dam
()
No information about the Dam
()
  
   
   
  
No information about the Sire
()
  
   
   
  
No information about the Sire
()
No information about the Dam
()
No information about the Dam
()
  
   
   
  
No information about the Sire
()
No information about the Dam
()
No information about the Dam
()
  
   
   
  
No information about the Sire
()
  
   
   
  
No information about the Sire
()
  
   
   
  
No information about the Sire
()
No information about the Dam
()
No information about the Dam
()
  
   
   
  
No information about the Sire
()
No information about the Dam
()
No information about the Dam
()
  
   
   
  
No information about the Sire
()
  
   
   
  
No information about the Sire
()
No information about the Dam
()
No information about the Dam
()
  
   
   
  
No information about the Sire
()
No information about the Dam
()


 


Contact information  Disclaimer  Privacy Statement  Copyright Information  Terms of Service  Cookie policy  ↑ Back to top