Simple pedigree chart for Kin Hozan's Bozo Go (1531978)

Pedigree Database

Premium classified

This is a placeholder text
Group text

Premium classified

This is a placeholder text
Group text

Premium classified

This is a placeholder text
Group text

Premium classified

This is a placeholder text
Group text

Simple pedigree chart for AKC CH Kin Hozan's Bozo Go

AKC CH Kin Hozan's Bozo Go
(AKCWD235863)
  
   
   
  
AKC CH Royal Benkei
(AKCWC380310)
  
   
   
  
Aka-Kaze-No-Oshio-Ken
(ACA1963)
  
   
   
  
JPN CH Tosaryu-go Yabusamesow
(ACA455)
  
   
   
  
Jo Ryu-go
(3792)
  
   
   
  
Kokufu-go
(4257)
Tokiwa Go
(AKIHO9526)
  
   
   
  
Senkyo-Go
(AKIHO6880 - AKIKYO 6269)
Chiyome
(AKIHO6141)
Tanoshi-mae No Akita Ken
(ACA189)
  
   
   
  
Homare No Maiku Go
(ACA101)
  
   
   
  
Taro Go (Kanzume)
(AKIKYO1434 - NB 5302)
Ace Go (Eisu Go) Hashimoto
(NB3653)
Shunki Kodomo No Akita Ken
(ACA138)
  
   
   
  
Tamafuji Go No Tokyo
(ACA102)
Taka Hime
(ACA2055)
  
   
   
  
Hibiki Go
(AKIHO117046)
  
   
   
  
Kumohibiki Go Iwamatsu Sou MEIYOSHOU WINNER 1967
(AKIHO77640 - AKIKYO 36078)
  
   
   
  
Tanigumo Go Kiyokawabun En
(AKIHO72158 - AKIKYO 13601)
Daiunme (Okumome) Go Yuzawa Ishibashi
(AKIHO63615 - AKIKYO 19004)
Shirayuki Go (108555)
(AKIHO108555 - AKIKYO 33594)
  
   
   
  
Rikimaru Go Fukuda Shi
(AKIHO74070 - AKIKYO 18915)
Shirayuri Go
(AKIKYO19675)
Tatsu Hime
(145684)
  
   
   
  
Shonan Taro Go
(AKIHO106170)
  
   
   
  
Ooka Hime
(34210)
Suiun
(AKIHO119764)
  
   
   
  
No information about the Sire
()
No information about the Dam
()
AKC CH Oshio's Akomi Of Cripple Creek
(AKCWC352622)
  
   
   
  
Cripple Creek's Thor
(ACA1337)
  
   
   
  
Kumozakura
(ACA1055)
  
   
   
  
Tochikumo Go
(AKIKYO29500)
  
   
   
  
Tanigumo Go Kiyokawabun En
(AKIHO72158 - AKIKYO 13601)
Man Getsu Hime Go
(AKIKYO20838)
Byaku Ran Nyo Go
(AKIKYO32455)
  
   
   
  
Ryuko Go (25509)
(AKIKYO25509)
Hime Sakura Go
(AKIHO67784)
Miki
(ACA 1303)
  
   
   
  
Akita Tani's Hayashii Kuma
(ACA833)
  
   
   
  
Haiiro Kitsune
(ACA122)
Kimi
(ACA 561)
  
   
   
  
Tormaru
(ACA 549)
Teru No Akita Ken
(ACA236)
Yuki Shiro
(ACA1534)
  
   
   
  
No information about the Sire
()
  
   
   
  
No information about the Sire
()
  
   
   
  
No information about the Sire
()
No information about the Dam
()
No information about the Dam
()
  
   
   
  
No information about the Sire
()
No information about the Dam
()
No information about the Dam
()
  
   
   
  
No information about the Sire
()
  
   
   
  
No information about the Sire
()
No information about the Dam
()
No information about the Dam
()
  
   
   
  
No information about the Sire
()
No information about the Dam
()


 


Contact information  Disclaimer  Privacy Statement  Copyright Information  Terms of Service  Cookie policy  ↑ Back to top