Simple pedigree chart for Apis Zbojnicky vasok (512872)

Pedigree Database

 

Simple pedigree chart for G Apis Zbojnicky vasok SVV1

G Apis Zbojnicky vasok SVV1
(SUCHNO24601/93/96)
  
   
   
  
SG Dux Agar IPO3, SVV3, SPO
(SKSP4750/84/90)
  
   
   
  
SG Cezar z Janosikovej ulice ZVV2,IPO3
(SKSP6131/79/84)
  
   
   
  
V Alex z Dumi CS ZVV3,ZM,SP2
(CSHPK3560/75/78)
  
   
   
  
VD Axel z Vrbela CS ZVV2,ZM,PS/SP
(CSHPK12300/69/75)
  
   
   
  
VD Amia z Helenky ZM,SP/PS
(CSPKP612/64/67)
D Beggi Bu-Kor CS SVV1
(CSHPK943/71/74)
  
   
   
  
D Cora z Pisova CS
(CSHPK9950/68/71)
V Asta z Grajnara CS SVV1
(CSHPK1790/72/75)
  
   
   
  
V Axel z Episody CS ZM,SVV3,ZPS,ZPO,OP2
(CSHPK4519/66/68/71)
  
   
   
  
V Besy z Heperova dvora CS ZM
(CSPKP26297/62/66)
D Fina zo Spisa CS SVV1
(CSHPK11964/69/71)
  
   
   
  
VD Tula z Belokosteli CS ZM,SV1
(CSPKP25779/62/66)
V Gabi z Pohranicni straze CS ZVV2, ZM
(SKSP1762)
  
   
   
  
V Bojar vom Schotterhof SCHH3 ZVV2 SP/PS
(DDR77948)
  
   
   
  
V Ohle vom Rundeck SCHH3, ZTP
(DDR57963)
  
   
   
  
V Mara vom Rundeck SchH2
(DDR46510)
V Nancy von Steinstücken SCHH1
(DDR48427)
  
   
   
  
V Desy von Steinstücken SCHH2
(DDR38772)
SG, 3X ÚMR Daisy Trina Jipor ZVV2, IPO3
(CKSP18505)
  
   
   
  
V Cay vom Haus Müller SP-PS
(DDR32796)
  
   
   
  
Bettina von Rudingen SCHH1
(DDR22843)
SG Ora z Vnitrni straze CS ZM
(CSPKP3672)
  
   
   
  
Fera z Duboveskeho zamku CS
(SPKP999557)
G Fina Sorex SVV1
(SKSP00089/90/92)
  
   
   
  
V Wanko z Gentu ZVV1
(SKSP71114/87/89 (SZ 1783643) (AKC DL372442))
  
   
   
  
V1(USSR 1989), CAC Ulf vom Schlumborn ZSK2
(SZ1583873)
  
   
   
  
V Reza vom Haus Beck SchH3
(SZ1341149)
  
   
   
  
V Flora vom Königsbruch SCHH3
(SZ1264185)
V Dolli vom Sieberlauf SchH1
(SZ1318987)
  
   
   
  
V Tanja vom Eichengarten SchH3
(SZ1230990)
V Heike vom Wildsteiger Land SVV1, SchH1
(SZ1645024 (SKSP 51174/85/87)
  
   
   
  
2X VA1 Uran vom Wildsteiger Land SCHH3, FH
(SZ1526684)
  
   
   
  
V Palme vom Wildsteiger Land SCHH2
(SZ1478659)
V Eika vom Ziegelhof SchH2
(SZ1564883)
  
   
   
  
V Ines von der Silberklemme SchH2
(SZ1475667)
SG Henny Cierny les SVV1
(SKSP4972/84/87/)
  
   
   
  
V Caro Oranto ZM,ZVV2
(CKSP62099/76)
  
   
   
  
SG Caro vom Rheindorf SCHH3, SVV3
(SZ1357861 (SKSP 7499/72/))
  
   
   
  
Orlinda von Sonnenberg SCHH1
(SHSB15962)
V Astrid Oranto ZVV2
(CSHPK400661/74/76)
  
   
   
  
SG Aura Troavyn SCHH1, ZVV1
(CSHPK2567 (SZ 1799519))
V Zusa von der Damminsel SVV1
(SZ1418111 (SKSP 5763/77/80 ))
  
   
   
  
SG Manouc von der Damminsel SchH2
(ÖHZB17868)
  
   
   
  
G Bella von der Zollwacht SchH1
(ÖHZB16601)
Bianca von der Aukapelle SCHH2
(SZ1284543)
  
   
   
  
Dolly von der Aukapelle SchH2
(SZ1130902)


 


Contact information  Disclaimer  Privacy Statement  Copyright Information  Terms of Service  Cookie policy  ↑ Back to top