5 generation long pedigree for G Jela z podskalky SVV1

Pedigree Database

Premium classified

This is a placeholder text
Group text

Premium classified

This is a placeholder text
Group text

Premium classified

This is a placeholder text
Group text

Premium classified

This is a placeholder text
Group text

Pedigree for

SVV1

G Jela z podskalky SVV1

SUCHNO 28931/95/97

SVV3, IPO3, SLP1
SG Brix Renzo SVV3, IPO3, SLP1
SKSP/90030/89/93

Bonitácia: 5KX5/55
IPO3
Charon z Podskalky CS IPO3
SKSP/9620

ZM, ZVV2
V Ajo Ja-Kra CS ZM, ZVV2
SKSP/3915
ZVV3, ZPS, ZPO, 7XUM CSSR
V Vilmar z Marusky 5JRX5 ZVV3, ZPS, ZPO, 7XUM CSSR
CSHPK/240/72/74
ZVV3,ZPS, ZPO, UM CSSR
V Ex od Schmidtu ZVV3,ZPS, ZPO, UM CSSR
CSHPK/10843/68/7O
ZVV1
V Babeta Alcorn ZVV1
CsHPK/9024/67/70
SVV2
V,OV,VT Bretka z Lubovej nadeje CS SVV2
SKSP/2425/73/75
ZVV2,ZPO
V,OV Norbo ze Stare vichy CS ZVV2,ZPO
CSHPK/11206/68/70
ZVV1
RES.CACIB Bela Certova pec CS ZVV1
SKSP/345/70/72
ZM, ZVV2, ZZP2, IPO1
Dora z Podskalky ZM, ZVV2, ZZP2, IPO1
SKSP/7401
PO, ZVV2
V Agbar Oranto CS PO, ZVV2
CSHPK/400656/74/76
SCHH3 FH1HPR1
V Enno vom Haus Schuöcker SCHH3 FH1HPR1
SZ/1197372
SCHH1, ZVV1
SG Aura Troavyn SCHH1, ZVV1
CSHPK/2567 (SZ 1799519)
IP, IPO, SPO, SVV 2, SVV2
Cyra z Egonova IP, IPO, SPO, SVV 2, SVV2
CSHPK/4103
Bret z Jitcina udoli CS
CSHPK/3010
Chyma z Episody
CSHPK/22875
SVV2,IPO1
SG Diana od Dvoch Bratov SVV2,IPO1
SKSP/:50117/85/88

Bonitácia: 7CEFI6/44
SVV3,SPO,IPO1
V Largo Orthys SVV3,SPO,IPO1
CKSP/00984/80/83
ZVV2
V Gert vom Löwenhain ZVV2
SZ/1367325 (CKSP 630-77/75/77)
SchH3
V 56 Eros von Adeloga SchH3
SZ/1277230
SchH1
Gilde von der Elisabethenklause SchH1
SZ/1264006
ZVV1, ZM
V Dina Orthys ZVV1, ZM
CKSP/60345/76/79
ZVV1
Olaf Onyx-Bohemia ZVV1
V Assie von der Silberschlucht
CSHPK/23149/69/72
SVV2
Gala z Chirany SVV2
SKSP/6730
PO, ZVV2
V Agbar Oranto CS PO, ZVV2
CSHPK/400656/74/76
SCHH3 FH1HPR1
V Enno vom Haus Schuöcker SCHH3 FH1HPR1
SZ/1197372
SCHH1, ZVV1
SG Aura Troavyn SCHH1, ZVV1
CSHPK/2567 (SZ 1799519)
SVV2
V Chyrma z Homoliciek CS SVV2
CSHPK/2814/74/76
ZVV3, SPO
V Egon Slav-Jar CS ZVV3, SPO
CSHPK/19920/71/73
SVV1
VD Asta z Homoliciek CS SVV1
CSHPK/756/71/73/S
SVV2-IPO3
Bejka z podskalky SVV2-IPO3
CKSP/22275

SVV2, IPO1, SPZ2, RH-FLA
Nick z Podskalky SVV2, IPO1, SPZ2, RH-FLA
SKSP/71343

SVV2, IPO2, ZM
V Cir z Mal Bo SVV2, IPO2, ZM
SKSP/4428
ZVV2/IP3
Bill z Viktorovho dvora ZVV2/IP3
SZ/9002493
V Bihari's Ulk
MET/17641
ZVV1
V Polly Cardinal ZVV1
MET/27902
SVV1
V Fee Aranyvolgyi-Orseg SVV1
SKSP/7797/83
SCHH2
Titan von der Berlinerstraße SCHH2
MET/40482
Aranyvölgyi-Örseg Gilla
MET/26703
ZM, ZVV2, ZZP2, IPO1
Dora z Podskalky ZM, ZVV2, ZZP2, IPO1
SKSP/7401
PO, ZVV2
V Agbar Oranto CS PO, ZVV2
CSHPK/400656/74/76
SCHH3 FH1HPR1
V Enno vom Haus Schuöcker SCHH3 FH1HPR1
SZ/1197372
SCHH1, ZVV1
SG Aura Troavyn SCHH1, ZVV1
CSHPK/2567 (SZ 1799519)
IP, IPO, SPO, SVV 2, SVV2
Cyra z Egonova IP, IPO, SPO, SVV 2, SVV2
CSHPK/4103
Bret z Jitcina udoli CS
CSHPK/3010
Chyma z Episody
CSHPK/22875
IPO3,SVV2,ÚM SR
SG Carka z Agíru IPO3,SVV2,ÚM SR
CKSP/80565/88/91

Bonitácia: 5RX6/44
ZM, ZVV3, SPO, SPS, IPO3
V Yonn z Ja-Va ZM, ZVV3, SPO, SPS, IPO3
CKSP/22489
SCHH 3
Neck von der Klosterhütte SCHH 3
SZ/1304585
SCHH3
V11 Axel vom Schloß Fürst Walrad SCHH3
SZ/1227012
Panja Grubenstolz
SZ/1216647
SVV1 ZM
VIT. TR. Bianka z Ontavy CS SVV1 ZM
CKSP/01696/82
SVV2
V Jalk vom Bachgautal SVV2
SZ/1358326 (CsHPK 1620/-76/75/77)
Onta z Ja-Va
CSHPK/50155
ZM,ZVV1
V Barbara Mikor CS ZM,ZVV1
CKSP/43358/86
ZM,ZVV2
V Zaro Onyx-Bohemia ZM,ZVV2
CKSP/72329/77/79
SchH3/ZVV2
VA7 Harko von der Bayernwaldperle SchH3/ZVV2
SZ/1359288
SCHH1 ZVV1
RES.CACIB Uta Onyx-Bohemia SCHH1 ZVV1
CSHPK/51358/75/77
SVV1
Borka od Mrtve reky SVV1
CKSP/91403/79/84
ZVV3
V Hart z Bechelskeho udoli ZVV3
CSHPK/401610/74/78
SVV1
V Blackie z Huclova SVV1
CKSP/60434/76/78

Printer friendly
Opens in a new window

 


Contact information  Disclaimer  Privacy Statement  Copyright Information  Terms of Service  Cookie policy  ↑ Back to top