Simple pedigree chart for Zamb z Pohranicnej straze (469775)

Pedigree Database

 

Simple pedigree chart for Zamb z Pohranicnej straze H-1, SP/PS

Zamb z Pohranicnej straze H-1, SP/PS
(SHPK01667/91/94)
  
   
   
  
VYBORNY 5JX6/44 Bill Elmona IPO3, ZVV2
(SKSP4932/91)
  
   
   
  
V Garry z Jitcina udoli SVV2
(CKSP90036/79/82)
  
   
   
  
V,OV Athos z Jitcina udoli CS ZVV2
(CSHPK21068/71/74)
  
   
   
  
V Kredo Astoria ZVV2
(CSHPK11259/68/70)
  
   
   
  
CACIB Krasa z Demu ZM, OP1, 5JX5
(CSPKP110/64/66)
Mela SNB CS IP1, ZVV2
(CKSP18127/68/71)
  
   
   
  
Bläcky vom Haus Krüger
(DDR25???)
Deny Astonaut CS
(CSHPK52131)
  
   
   
  
V Sony z Rovenalu ZVV3
(CSHPK20236/71/73)
  
   
   
  
V Darka SNB (SP PS)
(CSHPK20235/69/71)
V Ursel vom Woogweg ZVV 1
(SZ1295201)
  
   
   
  
V Nina vom Woogweg SCHH1
(SZ1226428)
V Fera Faschung
(SKSP6720)
  
   
   
  
V Marko Cardinal SVV2,ZM
(SKSP4512)
  
   
   
  
V Bihari's Ulk
(MET17641)
  
   
   
  
CH (AKC) Quando vom Monchberg
(SZ1231724 (AKC WC035566))
V Helma von der Sturmwolke SchH1
(SZ1133552)
Dorle Taunuszhegyi
(MET14521)
  
   
   
  
Johanna vom Haus Mußhafen SCHH1
(SZ1204317)
Dolly Faschung CS ZM
(SKSP4975)
  
   
   
  
SG Caro vom Rheindorf SCHH3, SVV3
(SZ1357861 (SKSP 7499/72/))
  
   
   
  
Orlinda von Sonnenberg SCHH1
(SHSB15962)
Fela z Cerneho vily CS ZVV1
(CSHPK17695/70/74)
  
   
   
  
Ascila vom Piastendamm
(SZ1148088)
Brena z Pohranicni Straze CS SVV1
(SHPK01527/93)
  
   
   
  
Tom z Pohranicni straze CS 1984 (Bont x Ora) SP/PS
(EV.C.1630-23)
  
   
   
  
SG Bont Pec-Kar CS
(CKSP91039)
  
   
   
  
V Lars vom Eselstieg ZVV2
(DDR82709)
  
   
   
  
V Farah vom Rangental
(DDR67082)
Axa z Jan-Buru
(CSHPK1405)
  
   
   
  
V Pery z Marusky ZVV3
(CSHPK18435/70/73)
SG Ora z Pohranicni straze ZVV1, SP/PS
(CKSP3371)
  
   
   
  
V Treu vom Schäferstolz ZM, SP/PS, ZVV1
(DDR93872 (CsHPK 2490/81/77))
  
   
   
  
V Citta vom Schäferstolz HGH
(DDR57815)
Ilona I z Pohranicni straze SP-PS
(CKSP3865)
  
   
   
  
VD Asta vom Riedblick SP-PS, ZM
(DDR102177)
Suska z Pohranicnej Straze CS
(EV.C.3586)
  
   
   
  
V Iso z Pohranicni stráze
(ev.c.1504)
  
   
   
  
Gott I z jirkova dvora CS
(CKSP60659)
  
   
   
  
Faun z Cerne Horky
(CSHPK21903)
SG Cilka I z Jirkova dvora 5CKI5 ZVV 1
(CKSP2704/72/75)
Petty z Pohranicni straze CS ZVV1
(CKSP2746/79)
  
   
   
  
SG Diana z Malovanky ZVV1
(CsHPK400867)
Ana z Pohranicni straze
(ev.c.3431)
  
   
   
  
No information about the Sire
()
  
   
   
  
No information about the Sire
()
No information about the Dam
()
No information about the Dam
()
  
   
   
  
No information about the Sire
()
No information about the Dam
()


 


Contact information  Disclaimer  Privacy Statement  Copyright Information  Terms of Service  Cookie policy  ↑ Back to top