Simple pedigree chart for Jenny ze Zlatáku (399904)

Pedigree Database

Premium classified

This is a placeholder text
Group text

Premium classified

This is a placeholder text
Group text

Premium classified

This is a placeholder text
Group text

Premium classified

This is a placeholder text
Group text

Simple pedigree chart for SG Jenny ze Zlatáku ZM, SCHH3, SP1, ZV2, IPO2, OP1

SG Jenny ze Zlatáku ZM, SCHH3, SP1, ZV2, IPO2, OP1
(CKSP06496/93)
  
   
   
  
SG Dar z Army CS ZM, IPO3, ZVV3, ZPS, ZPO
(CKSP43918/87)
  
   
   
  
V Datscha Onyx-Bohemia VÝBORNÝ, ZM, ZVV2,ZLP1,
(CMKU43918/87)
  
   
   
  
V Lito von der Wolfshöhle SCHH2, FH1
(DDR101929 (MET 53900))
  
   
   
  
V Pushkaß vom Haus Himpel SCHH3, FH
(DDR47032 (XIA Founder))
  
   
   
  
DDR-SIEGERIN 1967 & 68, V Kessa vom Haus Himpel SCHH 1
(DDR22544)
V Fanta vom Markersdorf SCHH1
(DDR79516)
  
   
   
  
V Yette vom Baruther Land (1971) SCHH1
(DDR52457)
V Bacara Onyx-Bohemia ZM,ZVV1
(CKSP81866/78/81)
  
   
   
  
VA7 Harko von der Bayernwaldperle SchH3/ZVV2
(SZ1359288)
  
   
   
  
V Pia von der Bayernwaldperle SchH1
(SZ1193005)
CHAMP. CSSR Gera Orest ZVV1, SCHH1
(CSHPK23218/71/75)
  
   
   
  
Daisy Faustus
(CSHPK15570/69/72)
SG Zila z Pohranicni straze ZM, ZLP1
(CKSP1542/79/84)
  
   
   
  
SG Meik v Weidagrund SCHH3
(DDR72101)
  
   
   
  
DDR SIEGER 1974 V2 Gero vom Guckelhorst SCHH3
(DDR52706)
  
   
   
  
Cilly vom Haus Welsch SCHH3
(DDR37579)
Ines vom Weidagrund SCHH1
(DDR48801)
  
   
   
  
SG Bessy vom Grottensee SCHH1
(DDR26711101)
Carka z Army CS SP-PS
(CSHPK402645/74)
  
   
   
  
V Enno vom Haus Schuöcker SCHH3 FH1HPR1
(SZ1197372)
  
   
   
  
SG Assi von der Berg Isel Schanze SCHH3 FH
(SZ1062022)
G Cita z Hranova
(CSPKP1445)
  
   
   
  
G Gita Bropa
(CSPKP25106)
V Nora ze Zlatáku ZM, ZVV3, IPO3, PO
(CKSP43087/88)
  
   
   
  
V Gero z Prodasic CS ZM, ZVV2
(CKSP80118/78/83)
  
   
   
  
V Grand z Chlumske tvrze CS ZM,ZVV2
(CSHPK54210/75/77)
  
   
   
  
V Chasan z Boskovstejna ZVV 3, ZPO, ZZP1, 3XUMCSSR, T: 5JKI5
(CSHPK2926/72/75)
  
   
   
  
V Lexa z Marusky ZW1
(CSHPK14522/69/73)
VD Soja z Bartackova ZVV3,ZPO,ZPS
(CSHPK10587/71)
  
   
   
  
V Lotra z Bile chaty
(CSPKP983/64/66)
V Rena z Brezoveho lesa CS ZVV1
(CSHPK19664/71/77)
  
   
   
  
V Cäsar vom Rulamanweg SCH2
(SZ1162566)
  
   
   
  
VA8 Romy von der Sturmwolke SCHH2
(SZ1062951)
V,OV Oda z Brezoveho lesa CS ZVV2
(CSHPK9109/68/70)
  
   
   
  
VD Jera z Brezoveho lesa ZM,ZV2,OP2,SP1
(CSPKP858/64/66)
V Dina ze Zlataku ZVV1, ZM
(CKSP81114/78/80)
  
   
   
  
SG Don Na Vyhaslém dole ZVV2
(CSHPK192/72/77)
  
   
   
  
SG Willi de la Jonchere
(CSHPK19536)
  
   
   
  
Zitta vom Wolfenstern
(SHSB158624)
SG Alma ze Snopaku
(CKSP11730)
  
   
   
  
Asta Na drahach
(CSHPK5251)
V, 5RU5 Isa Favorit ZVV2
(CSHPK17202/70/75)
  
   
   
  
V Seigo aus der Espenstätte SCHH3 FH SP-PS
(DDR18381)
  
   
   
  
V Jenny von der Lundengrotte SchH1
(DDR8071)
G Sauna z Horejsiho dvora ZM
(CsPKP3676)
  
   
   
  
Hutzel vom Hain
(SZ1020883)


 


Contact information  Disclaimer  Privacy Statement  Copyright Information  Terms of Service  Cookie policy  ↑ Back to top