Simple pedigree chart for Akita Tani's Kuro Shusu (1520232)

Pedigree Database

Premium classified

This is a placeholder text
Group text

Premium classified

This is a placeholder text
Group text

Premium classified

This is a placeholder text
Group text

Premium classified

This is a placeholder text
Group text

Simple pedigree chart for AKC CH Akita Tani's Kuro Shusu ROMP

AKC CH Akita Tani's Kuro Shusu ROMP
(AKCWC325894)
  
   
   
  
Akita Tani's Shoyo-Go
(ACA216)
  
   
   
  
JPN GCH Kinsho Go
(ACA117)
  
   
   
  
Kincho Go Abe MEIYOSHOU WINNER 1953
(AKIKYO2300 - NB 3914)
  
   
   
  
Kongo Go Heiraku Do
(AKIHO2039 - AKIKYO 896 - NB 2351)
  
   
   
  
Taishuu Go
(AKIHO1782 - NB 2014)
Datemitsu Go Heiraku Do
(AKIHO1770 - AKIKYO 840 - NB 2011)
Asahime Go Tatekiku Do
(NB2546)
  
   
   
  
Hakkoku
(NB2544)
Hakuho
(NB2545)
Shirayuki Go
(NB9097)
  
   
   
  
Fudou Go
(AKIKYO7 - NB 3770)
  
   
   
  
Yohei Go Shimizu So
(NB6092)
Yuki Go
(NB7872)
  
   
   
  
Ginrei Go
(AKIHO714)
Akarui Kokoro
(ACA121)
  
   
   
  
JPN GCH Kinsho Go
(ACA117)
  
   
   
  
Kincho Go Abe MEIYOSHOU WINNER 1953
(AKIKYO2300 - NB 3914)
  
   
   
  
Kongo Go Heiraku Do
(AKIHO2039 - AKIKYO 896 - NB 2351)
Asahime Go Tatekiku Do
(NB2546)
Shirayuki Go
(NB9097)
  
   
   
  
Fudou Go
(AKIKYO7 - NB 3770)
Yuki Go
(NB7872)
Gin Joo-Go Of Triple K
(ACA143)
  
   
   
  
Homare No Maiku Go
(ACA101)
  
   
   
  
Taro Go (Kanzume)
(AKIKYO1434 - NB 5302)
Ace Go (Eisu Go) Hashimoto
(NB3653)
Fukuchiyo Go
(AKIKYO12608 - ACA 103)
  
   
   
  
Fujihime Go
(AKIHO20754)
Shinju
(AKCWC325892)
  
   
   
  
Saijo-Go No Akita Tani
(ACA296)
  
   
   
  
JAP CH Fuji Akashi
(AKIKYO15349 - ACA 108)
  
   
   
  
Kamikaze
(AKIKYO11827)
  
   
   
  
Taiko Maru
(AKIKYO10430)
Hamahime
(AKIKYO10431)
Kiyohime
(AKIKYO31292)
  
   
   
  
Okin
(AKIKYO11934)
Kiyoryu
(AKIKYO28)
Yukihime-go Bahi
(ACA180)
  
   
   
  
Kamoi-Go
(AKIKYO3031)
  
   
   
  
Taro Go (Kanzume)
(AKIKYO1434 - NB 5302)
Ken-Go
(AKIHO3059)
Hakucho-Go Bahi
(AKIKYO2917)
  
   
   
  
Raiden Go
(AKIHO3059)
Yukihime-Go Musashi-So
(AKIKYO1623)
Chiisai Hoseki Of Akita Tani
(ACA415)
  
   
   
  
Goma
(AKIHO34684 - ACA 181)
  
   
   
  
Ara Goma
(AKIHO27132)
  
   
   
  
Hinai Go
(AKIHO6614)
Nishiki Ryu
(AKIHO27806)
  
   
   
  
Gin Kome Go
(AKIHO18768 - ACA 181)
Hanagata of Akita Tani
(126)
  
   
   
  
No information about the Sire
()
  
   
   
  
No information about the Sire
()
No information about the Dam
()
No information about the Dam
()
  
   
   
  
No information about the Sire
()
No information about the Dam
()


 


Contact information  Disclaimer  Privacy Statement  Copyright Information  Terms of Service  Cookie policy  ↑ Back to top